Aan de formerende partijen,

Hulp bij zelfdoding is strafbaar. De pil die Coöperatie Laatste Wil aanbeveelt aan mensen die over hun eigen dood willen beschikken, middel X, wordt daarom ondergronds verstrekt. De groep mensen die een beroep doet op deze zelfmoordpil is omvangrijker dan gedacht, zo blijkt uit de lopende rechtszaak.

Bij een menswaardig leven hoort een menswaardig levenseinde. Mensen illegaal een dodelijk middel verstrekken is niet wat het Humanistisch Verbond onder een menswaardig levenseinde verstaat. Wij zijn dan ook tegen het illegaal verspreiden van het dodelijke middel. Maar de vraag naar dit middel toont wél aan dat mensen die na lang overwegen ‘klaar’ zijn met het leven geen andere mogelijkheid zien dan naar illegale middelen te grijpen.

Website afbeelding

Nederland heeft een zorgvuldige euthanasiewet. Toch voelen nog teveel mensen zich in de steek gelaten als ze invloed willen uitoefenen op hun eigen dood: ouderen, mensen die langdurig psychisch lijden. In het uiterste geval met mensonwaardige of illegale praktijken tot gevolg. De recente, pijnlijke verhalen in de media benadrukken de ernst van de situatie.

Het maatschappelijke debat wordt gevoerd, maar op de plek waar de oplossing ligt blijft het stil: de politiek. Een open en democratisch debat over aanpassing van onze euthanasiewetgeving, over de initiatiefwet Voltooid Leven. Den Haag brandt er zijn vingers liever niet aan.

Stilstand op dit onderwerp is niet langer goed te praten. Het is dan ook aan u, de formerende partijen, om de impasse te doorbreken en het politieke debat over een menswaardig levenseinde mogelijk te maken. Haal de dood uit de ijskast en daarmee de laatste wil uit de illegaliteit.

Wij rekenen op u.

Robbert Bodegraven
Directeur Humanistisch Verbond

Henk Blanken

Vrij om over je eigen dood te beslissen

Het Humanistisch Verbond strijdt voor een menswaardig levenseinde voor iedereen, en we stimuleren het gesprek over de dood. Lees hier wat we doen.

vrij denken, samen leven

Het Humanistisch Verbond is de enige onafhankelijke organisatie die staat voor een vrije en humane samenleving. We komen in actie als keuzes over leven, liefde en dood in gevaar komen.