Bij een goed leven hoort een goede dood

Het humanisme draait om zingeving. De vragen ‘wat vind ik belangrijk in het leven?’ en ‘hoe leid ik een zinvol leven?’ gelden voor alle fases van het leven, inclusief de laatste. Die fase breekt voor iedereen op een andere leeftijd aan. Waar het ons om gaat is de vraag hoe je die fase, die veelal gepaard gaat met verlies op verschillende fronten, zingevend kunnen invullen. Ook nadenken over de dood hoort bij de laatste levensfase. Nadenken over de dood geeft inzicht. Wie van tevoren nadenkt over de dood, ziet in wat nu belangrijk is.

Hoe kijk jij naar de dood? Op de verdiepingsdag ‘Goed leven, goede dood’ vind je jouw vorm in hoe om te gaan met het laatste deel van jouw leven, of dat van een ander die je liefhebt. Meer informatie, data en locaties hier.

Wat we doen

Het Humanistisch Verbond strijdt voor een samenleving waarin je vrij bent om te kiezen hoe je leeft én hoe je sterft. We agenderen, brengen persoonlijke verhalen en helpen je hoe om te gaan met eindigheid. Zo maken we deel uit van de coalitie Van Betekenis tot het Einde, die mensen stimuleert om meer ruimte en aandacht geven aan de laatste fase van hun leven en hierover met elkaar in gesprek gaan.

Wat laat je na? Hoe wil je dat je uitvaart eruitziet?

De Voor Hierna-box helpt je hierbij. Een fysieke verzamelplek voor alles wat jij belangrijk vindt rondom je laatste levensfase.

In het verleden heeft het Humanistisch Verbond zich uitgesproken over wet- en regelgeving rondom euthanasie. Dit heeft geleid tot een zorgvuldige euthanasiewet. Bij uitzichtloos lijden hebben de mensen de mogelijkheid om zelf te kiezen het leven te laten beëindigen. Toch zijn er ook mensen die om niet-medische redenen hun leven als voltooid zien. De wet houdt met hun wensen geen rekening en sluit hulp bij voltooid leven uit. Wij vinden dat we deze mensen niet in de steek moeten laten. Hoewel het ingewikkeld is om dat zorgvuldig in de wet te regelen, moet ook ‘voltooid leven’ een grond voor hulp worden. Hier blijven wij voor strijden.

Vrijheid en zelfbeschikking - LHBTIQ+ - trouwen

Wil je weten wat we nog meer doen om jouw recht op vrijheid en zelfbeschikking te beschermen?

Je beslist zelf wie je liefhebt, wat je gelooft en hoe je je leven inricht. Wanneer die vrijheden in het geding zijn, laten wij van ons horen.

Dit kun jij doen

Het Humanistisch Verbond zet maatschappelijke thema’s op de (politieke) agenda, wil mensen inspireren en komt in actie wanneer dat nodig is.

Bestel de Voor Hierna Box
Kom naar de verdiepingsdag Goed leven, goede dood
Blijf op de hoogte
Kom naar onze activiteiten
Word lid
Zet je in als vrijwilliger

Kom op voor een vrije samenleving

want alleen in vrijheid kunnen we samen leven.