De afdeling Leiden & omstreken van het Humanistisch Verbond heeft rond de 600 leden en organiseert regelmatig activiteiten, zoals lezingen, filmvoorstellingen, cursussen en excursies. Vaak gebeurt dit in samenwerking met andere afdelingen uit de regio. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden; het afgelopen jaar is besloten het bestuur uit te breiden tot vijf personen. Alle bestuursleden zijn vrijwilliger.

Wat verwachten we van onze nieuwe voorzitter:

  • uiteraard leidt hij/zij het bestuur, de afdeling en vertegenwoordigt hij/zij de afdeling naar buiten
  • lidmaatschap van het Humanistisch Verbond c.q. de bereidheid lid te worden als onze waarden onderschreven worden
  • iemand die weet te verbinden, initiatieven durft te nemen, maar ook niet te beroerd is (mede) de handen uit de mouwen te steken
  • ervaring in een bestuurlijke functie, liefst in een vrijwilligersorganisatie
  • mogelijkheid om gemiddeld vier uur per week aan de functie te besteden
  • niet alleen een ‘goede prater’, maar ook iemand die als vanzelf de daad bij het woord voegt en daarmee weet te inspireren.

Wat wij te bieden hebben:

  • een inspirerende levensbeschouwelijke omgeving met veel ruimte om initiatieven te tonen
  • vergoeding van gemaakte kosten
  • mogelijkheid veel leuke activiteiten bij te wonen, ook georganiseerd door ons actieve landelijk bestuur

De functie van voorzitter komt vacant per 1 januari 2023. De huidige voorzitter, mevrouw Cokky Roel, is graag bereid nadere informatie over de functie te verstrekken. Telefoon: 06-27024840.

Solliciteren

Een sollicitatiebrief met motivatie ontvangen we graag per mail op [email protected]

Een CV waaruit de bestuurlijke ervaring en dergelijke blijkt en andere relevante informatie, stellen we ook op prijs.

Een delegatie uit het bestuur zal met kandidaten een gesprek voeren. De zoektocht naar een voorzitter vindt breed plaats. Mocht u zelf geen ambitie hebben, maar iemand kennen die wellicht geknipt voor deze functie is, wilt u deze oproep dan onder haar/zijn aandacht brengen? Alvast dank.