De Nederlandse bevolkingsregistratie in de jaren ’30 hielp nazi-Duitsland bij de vervolging van de Joodse bevolking in Nederland. Hebben registratie en koppeling van bestanden risico’s? En zijn er overeenkomsten tussen toen en nu? Op 2 mei wordt hierover gedebatteerd in het Verzetsmuseum te Amsterdam.

foto Joyce Hes“Het doel is een debat op gang te krijgen over de overeenkomsten tussen de jaren ’30 en nu”, vertelt HV-lid Joyce Hes die namens de Stichting Bescherming Burgerrechten de avond organiseert. 
Zij is ook moderator. “De registratie toen had als doel de goeden van de kwaden te onderscheiden”, vertelt Hes. Het is een argument dat ze ook nu vaker hoort uit de mond van voorstanders van registratie en profiling. Profiling is de manier om kenmerken van burgers vast te leggen en terug te vinden in aan elkaar gekoppelde systemen.

Bodem voor schending van mensenrechten

In de jaren ’30 maakte Jacob Lentz, een ijverige Nederlandse ambtenaar, het de Duitsers gemakkelijk door iedereen te registreren door het Persoonsbewijs te maken. De jacht op Joden en op tegenstanders van het regime werd er aanzienlijk makkelijker door. Nu waren de Nazi’s natuurlijk te kwader trouw. Maar Hes ziet ook nu duidelijk gevaren en risico’s aan een geperfectioneerde registratie in de vorm van centrale digitale opslag van persoonsgegevens en de zogenaamde profiling.

“Dit type registratie legt als het ware de bodem voor schending van mensenrechten van minderheidsgroepen. Tegelijkertijd zijn er ook nog veiligheidsrisico’s want waterdichte systemen zijn er niet, blijkt keer op keer. ”

Deelnemers

  • Annemiek Gringold, hoofd van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam
  • Vincent Böhre, voorzitter van het Platform bescherming burgerrechten
  • Bob de Graaff, hoogleraar Intelligence en securitystudies aan de Universiteit Utrecht
  • Peter Romijn, hoofd onderzoek van het NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies en hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam 
  • Moderator: Joyce Hes, vicevoorzitter Stichting bescherming burgerrechten

De bijeenkomst vindt plaats op 2 mei en begint om 20:00 en eindigt rond 22:00. 
Organisatie: Stichting bescherming burgerrechten in samenwerking met het Verzetsmuseum Amsterdam en het Joods Historisch Museum. 
De toegang is gratis. Lees verder op het Platform Bescherming Burgerrechten