Geschiedenis van het Humanisme:Paul Cliteur en Wim van Dooren (redactie)

Humanisme wordt heden ten dage verwoord als een wereldbeschouwing die de menselijke waardigheid, de vrijheid en waarde van de persoonlijkheid als het hoogste goed wil cultiveren, dit alles zonder het afhankelijk te stellen van een geloof in een god of een hoogste schepper. Dit humanisme begrip vormt het uitgangspunt voor deze geschiedenis van het humanisme.

 

Het boek brengt de historische ontwikkeling van het humanisme in kaart, van de oudheid tot in de moderne tijd. Met aandacht voor de filosofen die daar een rol in hebben gespeeld, van Socrates tot Leszek Kolakowski.

 

Uitgave: Boom, Meppel 1991
ISBN: 90 6009 938 9
312 paginas
Prijs: € 18,15 (Humanistisch Verbond-leden € 17,02) + portokosten