Direct naar de inhoud
Word lid

Nieuw vaderschap: meer dan kostwinner

Type content: Nieuws Categorieën: Genderidentiteit Gepubliceerd op:

Vaderschap is meer dan kostwinner zijn. Ondanks vooruitgang in gendergelijkheid, worstelen veel mannen nog steeds met traditionele rolpatronen die hen weerhouden van een actieve zorgrol. Op deze Vaderdag zetten we een spotlight op het belang van betrokken vaderschap en de noodzaak om de cultuur rond mannelijkheid en ouderschap te herzien. 

Voor veel mannen met kinderen is het vaderschap een belangrijk onderdeel van hun identiteit, maar stereotypische ideeën over ouderschap sluiten hier vaak niet bij aan. Veel Nederlanders vinden het nog steeds vanzelfsprekend dat vrouwen een groot deel van de zorg op zich nemen, terwijl mannen de kostwinner zijn. De feministische strijd voor meer arbeidsparticipatie van de vrouw heeft gezorgd voor een grote verschuiving in de werkverdeling. Mannen zijn niet langer de enige kostwinners van het gezin, maar de stap naar een eerlijke verdeling van de zorgtaken? Die wordt vaak vergeten. 

Werk en zorg

Vandaag de dag zijn veel mannen druk bezig met hun werk, ze werken meer uren buitenshuis en vinden het belangrijker dan vrouwen om carrière te maken. Dat is niet vreemd, want onze maatschappij blijft jonge mannen verhalen voorschotelen van financieel succes, grote auto’s en grote huizen. Onderzoek van het SCP toont aan dat evenveel vaders als moeders de taakverdelingen eerlijker willen verdelen, maar in de praktijk blijkt dit moeilijk waar te maken. Slechts één op de zes ouders verdeelt werk en zorg evenredig. Van de ouders die aangeven dat ze werk en zorg eerlijk zouden willen verdelen, slaagt slechts één op de vier hierin.  

“Slechts 1 op de 6 ouders verdeelt werk en zorg evenredig.”

En dat is zonde. In haar boek Feminism is for Everybody, omschrijft bell hooks feminisme als volgt: “Simpel gezegd is feminisme een beweging om een einde te maken aan seksisme, seksistische uitbuiting en onderdrukking.” Met deze definitie maakt ze duidelijk dat het feminisme zoveel meer is dan alleen het vooruitbrengen van vrouwenrechten. Ze neemt het totaalbeeld mee en onderschrijft ook het belang van het feminisme voor mannen. Die vergeten stap die al eerder genoemd werd, ligt vaak bij de positie van mannen en hun emancipatie. In haar boek The Will to Change over mannen, mannelijkheid en liefde, legt hooks uit wat veel mannen missen: sterke emotionele banden met hun partners, vrienden en ook met hun kinderen. 

Het belang van betrokkenheid

Doordat we vaak de nadruk leggen op het fysieke en financiële aspect van opvoeden, wordt deze emotionele zingeving over het hoofd gezien. In gezinnen met vaders, heeft hun betrokkenheid tal van voordelen: het draagt bij aan een gezonde emotionele ontwikkeling van kinderen, heeft goede invloed op schoolprestaties, en het heeft langdurige effecten voor de generatie die zij grootbrengen. Door ruimte te maken voor emotionele betrokkenheid, kunnen vaders een meer evenwichtige en gezonde toekomst creëren voor zowel zichzelf als hun kinderen. 

Daarom is het belangrijk om de cultuur rondom vaderschap en mannelijkheid te herzien. Emotionele zingeving moet gezien worden als een essentieel onderdeel van mannelijkheid. Dit betekent dat we niet alleen de zorgverdeling tussen ouders moeten herzien, maar ook hoe we naar emotionele expressie en betrokkenheid van vaders kijken. 

“De kracht van een vader ligt niet alleen in zijn vermogen om te voorzien, maar ook in zijn vermogen om lief te hebben en aanwezig te zijn.”

Op deze Vaderdag staan we daarom stil bij deze aspecten van vaderschap. Vaders kunnen net zo goed behoefte aan emotionele vervulling hebben en hun betrokkenheid op emotioneel niveau van onschatbare waarde is voor hun kinderen. Laten we streven naar een samenleving waarin vaders zich vrij voelen om hun emoties te tonen en sterke emotionele banden met hun kinderen te ontwikkelen, zonder de druk van traditionele genderrollen. 

Het is tijd om te erkennen dat de kracht van een vader niet alleen ligt in zijn vermogen om te voorzien, maar ook in zijn vermogen om lief te hebben en aanwezig te zijn.

Bronnen: SCP, Emancipatiemonitor, 2020. https://digitaal.scp.nl/emancipatiemonitor2020/  

Marein Zwama
Programmamanager Genderidentiteit

Deel deze pagina

A list of posts

  • De straat op tegen genderhokjes

  • Het belang van Het Gendergesprek

  • Waar hoor ik bij?

Blijf op de hoogte

Verruim je blik met onze nieuwsbrief.