Doorbreek het hokjesdenken

Stereotypes over mannelijkheid en vrouwelijkheid raken ons allemaal. Welke rollen mag je innemen, hoe zie je eruit en hoe kijkt de ander naar jou? Het lichaam waarin je bent geboren is bepalend voor je leven: je wordt in een bepaald genderhokje geplaatst waar van alles bij komt kijken. Mannen, vrouwen en non-binaire mensen hebben allemaal kaders waarin ze moeten passen, maar zou de wereld niet mooier zijn als iedereen écht kon zijn wie ze zijn?

“Ik gun de mens het hele spectrum.”

Leendert Vooijce uitgelicht
Leendert Vooijce © Koos Breukel
Leendert Vooijce, interdisciplinair performancekunstenaar en schrijver.   Tweet dit

Helaas. Nederlanders zijn in 2022 negatiever gaan denken over genderdiverse personen, onder wie ook transgender personen. Meldingen van transgenderdiscriminatie bij het College van de Rechten van de Mens stijgen al jaren. Onderzoek vanuit de Europese Unie onderschrijft dit: 38% procent van Europese lhbti’ers ervaarde in 2022 discriminatie of geweld. Bij trans personen is dit zelfs 48%. Tijd voor actie.

Wat we doen

Vanuit het Humanistisch Verbond willen wij een alternatief bieden: een humanistisch perspectief, waarin er met een open blik en empathie gekeken wordt naar anderen die we misschien (nog) niet begrijpen. Het thema Genderidentiteit is nog volop in ontwikkeling. Dit is wat we nu doen.

tijn de jong

We laten de ander aan het woord: lees persoonlijke verhalen

Queer, intersekse, non-binair, (trans) man of (trans) vrouw. Lees persoonlijke verhalen over genderidentiteit.

Podcast: FMNST TALKS x Humanistisch Verbond

Wat betekent vrouwelijkheid als je buiten de norm valt? Een gesprek over Vrouwendag, intersekse zijn en genderhokjes.

Gender Personen 2 Uitgelicht

Wij spreken ons uit tegen misinformatie: enkele feiten en cijfers

Hoe zit dat nou precies met gender? Verdiep je in de feiten.

gendergesprek

We stimuleren een open gesprek: bestel Het Gendergesprek gratis

Stap uit het hokjesdenken. Bestel nu onze gesprekskaarten over gender helemaal gratis!

transgender vlag

Wij staan op voor zelfbeschikking: ons pleidooi voor de Transgenderwet

De nieuwe Transgenderwet geeft transgender en intersekse mensen meer zelfbeschikking. Wij roepen Kamerleden op om dit wetsvoorstel te steunen.

TGA-Beeld-gesprek-6-sfw

We pleiten voor geestelijke verzorging voor trans personen

Wie ben ik? Wie wil ik eigenlijk zijn? Wat zullen de mensen ervan zeggen? Deze belangrijke levensvragen uiten is niet altijd gemakkelijk voor trans personen.

Waarom het thema Genderidentiteit?

Gender gaat iedereen aan. We kunnen allemaal weleens het gevoel hebben dat we vanwege ons gender in een hokje worden gestopt. Wij willen deze hokjes doorbreken. Loskomen van de denkpatronen die al generaties teruggaan kan eng of lastig zijn. Het gevolg: onwetendheid, felheid, spot en soms zelfs geweld. Ook gaat er veel misinformatie over gender rond, mede te danken aan de anti-genderbeweging die meer macht en geld heeft dan je denkt. Wij bieden een humanistisch antwoord, waarbij we opkomen voor jouw vrijheid en die van je medemens.

Als ik nou mij ben, dan ben jij jij. Twee mensen bij bord Humanistisch Verbond.

Wat we willen

Wij willen een samenleving die erkent hoe divers gender is en iedereen de ruimte geeft om te zijn wie ze zijn. Een samenleving die mensen ondersteunt als ze hier zelf niet uitkomen, in plaats van ze dwars te zitten. Gender behoort voor velen tot de kern van hun identiteit: wie ben ik? Voor wie met zulke levensvragen worstelt, willen wij geestelijke verzorging bieden. En we zetten ons in tegen stereotypes, hokjesdenken en discriminatie. We gaan weer met elkaar in gesprek, van mens tot mens. En wanneer het nodig is komen we op voor de rechten van vrouwen, lhbtiq+ en iedereen die niet in de huidige genderhokjes past.

“Zie elkaar als mens, zou ik willen zeggen, en heb begrip voor iemands persoonlijke zoektocht.”

marein zwama
Marein Zwama, trans man en bedenker van Het Gendergesprek. 
gendertalk - in gesprek over gender

Waarom bemoeit het Humanistisch Verbond zich met gender?

Het Humanistisch Verbond staat voor vrijheid om te zijn wie je wilt zijn: zonder beperkende hokjes of kaders waaraan je moet voldoen. Helaas wint overal in de wereld het conservatieve gedachtegoed terrein. Mensen die uit hun hokje willen stappen worden gediscrimineerd of krijgen zelfs te maken met geweld.

Van oudsher komen wij op voor minderheden. Wanneer hun vrijheden in gevaar komen, lopen wij net iets harder. Om niemand buiten te sluiten.

Vrijheid en zelfbeschikking - LHBTIQ+ - trouwen

Wil je weten wat we nog meer doen om jouw recht op vrijheid en zelfbeschikking te beschermen?

Je beslist zelf wie je liefhebt, wat je gelooft en hoe je je leven inricht. Wanneer die vrijheden in het geding zijn, laten wij van ons horen.

Dit kun jij doen

Het Humanistisch Verbond zet maatschappelijke thema’s op de (politieke) agenda, wil mensen inspireren en komt in actie wanneer dat nodig is.

Ga Het Gendergesprek aan
Blijf op de hoogte
Teken voor geestelijke verzorging voor iedereen
Kom naar onze activiteiten
Word lid
Zet je in als vrijwilliger

Doorbreek het hokjesdenken

Het Humanistisch Verbond stimuleert het gesprek over genderhokjes en komt op voor de rechten van iedereen die hier niet in past.