Direct naar de inhoud
Word lid

Vragen en antwoorden: Geestelijke Verzorging: eerste hulp bij levensvragen

Type content: Nieuws Categorieën: Geestelijke verzorging Gepubliceerd op:

Wat doet een geestelijk verzorger? Wat is het verschil met andere zorg? Waar vind je geestelijk verzorgers en hoeveel kost het? Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over geestelijke verzorging.

Het Humanistisch Verbond wil geestelijke verzorging voor meer mensen toegankelijk maken en dient een petitie in bij minister Conny Helder.

Geestelijke verzorging QA

 • Wat is geestelijke verzorging?

  Een echtscheiding, een sterfgeval, een grote tegenslag op het werk. Het kan iedereen overkomen. Vaak wekken deze gebeurtenissen levensvragen op. Hoe moet ik nu verder? Wat wil ik in het leven? Wat vind ik waardevol?

  Met dit soort vragen kun je terecht bij een geestelijk verzorger: een professionele gesprekspartner die samen met jou op zoek gaat naar zin en betekenis in het leven.

 • Waar bestaat geestelijke verzorging uit?

  Geestelijk verzorgers houden een-op-eengesprekken en groepsgesprekken (ook binnen organisaties). Daarnaast organiseren ze herdenkingen en bezinningsbijeenkomsten. Ze zijn vooral een luisterend oor.

 • Wat zijn levensvragen?

  Hoe kijk ik naar het leven? Wat is belangrijk voor mij? Waarom overkomt mij dit? Dit zijn levensvragen, ook wel existentiële of trage vragen genoemd. Ze kunnen opkomen bij een ingrijpende gebeurtenis, zoals het verlies van een dierbare, het krijgen van een ziekte of het moeten maken van een levensbepalende keuze: wil ik wel of geen kinderen? Wat ga ik studeren? Levensvragen raken aan inspiratie, levensbeschouwing, spiritualiteit en waarden.

 • Wat is een humanistisch geestelijk verzorger?

  Geestelijk verzorgers werken vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond. Humanistisch geestelijk verzorgers, aangesloten bij het Humanistisch Verbond, laten zich inspireren door humanistische waarden: eigenheid, autonomie, gelijkwaardigheid en open waarneming. Ze zijn er voor alle mensen en gaan altijd op zoek naar de kracht in de mens zelf.

 • Aan welke eisen moet een geestelijk verzorger voldoen?

  Geestelijk verzorgers worden als ‘bekwaam en bevoegd’ aangemerkt als ze zijn ingeschreven in het register van Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)Deze stichting heeft tot doel het professionele niveau van de beroepsgroep te waarborgen door toetsing van opleiding, zending en van de manier waarop zij via na- en bijscholingsactiviteiten werken aan hun professionaliteit. Een humanistisch geestelijk verzorger (hgv’er) is daarnaast aangesloten bij het Humanistisch Verbond en heeft een master gevolgd aan de Universiteit voor Humanistiek. 

 • Wat is het verschil met andere zorg?

  Psychiatrie houdt zich bezig met psychische ziektebeelden. Er wordt gezocht naar een onderliggende stoornis, zoals angst en depressie. Geestelijke verzorging richt zich op levensvragen over bijvoorbeeld relaties, ziekte, verlangens en verlies. Op die vragen zijn vaak geen snelle of medische antwoorden te geven. Je hebt meer behoefte aan iemand die de tijd neemt, aandachtig luistert en de juiste vragen stelt zonder direct met oplossingen te komen.

 • Wat is het nut van geestelijke verzorging?

  Onderzoek laat zien dat mensen meer rust en minder angst ervaren na gesprekken met een geestelijk verzorger. Ze hebben een positievere kijk op het leven, voelen zich beter en gebruiken minder medicijnen.  

 • Heb je een doorverwijzing nodig voor geestelijke verzorging?

  Nee. Je hebt geen doorverwijzing nodig om terecht te kunnen bij een geestelijk verzorger. Een geestelijk verzorger hoeft ook niet terug te koppelen aan een behandelaar, arts of aan familieleden. Je kunt in alle vertrouwen je verhaal doen. 

 • Geestelijke verzorging biedt een ‘vrijplaats’. Wat betekent dit?

  Zorginstellingen, gevangenissen en defensie zijn wettelijk verplicht om bij een verblijf langer dan 24 uur geestelijke verzorging aan te bieden die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de cliënt. Dit wordt de ‘vrijplaats’ genoemd. Een veilige plek om alles te bespreken wat je wilt bespreken zonder dat een hulpverlener hiervan op de hoogte is.

 • Waar vind je humanistisch geestelijk verzorgers?

  Intramuraal: binnen een (zorg)instelling of organisatie 

  • Bij defensie.
  • Bij justitie.
  • In de zorg: ziekenhuizen, verpleeghuizen, de psychiatrie, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg en ondersteuning bij aids.

  Extramuraal: buiten een (zorg)instelling 

 • Hoeveel kost een humanistisch geestelijk verzorger?

  Een geestelijk verzorger is gratis wanneer je verblijft in een zorginstelling, in een justitiële instelling, je werkzaam bent bij defensie of de politie. Het aantal gesprekken is onbeperkt.  

  In de thuissituatie geldt de volgende regeling: wanneer je ongeneeslijk ziek bent of boven de vijftig wordt een aantal gesprekken vergoed via het Centrum voor Levensvragen. Ga voor meer informatie hierover naar Plattegrond – Geestelijke Verzorging in Nederland of bel 085 00 43 063. 

  In aardbevingsgebied Groningen kunnen mensen gratis terecht bij Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied (zie GVA Groningen).

Het Humanistisch Verbond roept minister Conny Helder (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op om geestelijke verzorging toegankelijk te maken voor iedereen. Doe mee aa

Geestelijke verzorging

 • Is er geestelijke verzorging bij rampen?

  Geestelijke verzorging bij rampen is afhankelijk van tijdelijke financiering. Zo is bij de aardbevingsramp in Groningen, veroorzaakt door gaswinning, door de overheid een tijdelijke subsidie verstrekt voor geestelijke verzorging in de provincie Groningen.  

  Rampen hebben ook effect op de lange termijn. Het zou goed zijn als mensen jaren na een ramp ook nog ergens terecht kunnen met hun levensvragen.   

 • Voor wie is geestelijke verzorging bijzonder nuttig?

  Onderstaande groepen mensen worden nu nog uitgesloten van geestelijke verzorging. Dat moet anders, vindt het Humanistisch Verbond.  

  • Getroffenen van rampen en crisissen. Denk aan de coronacrisis of de overstromingen in Limburg. Geestelijke verzorgers helpen bij het verwerken van trauma’s. 
  • Systeemslachtoffers. Denk aan mensen die verstrikt raken in overheidsprocessen, waarbij hun leven ontwricht raakt: slachtoffers van de toeslagenaffaire of jongeren die ondersteuning mislopen als gevolg van wachtlijsten bij jeugdzorg. Geestelijke verzorging verzacht het leed. 
  • Werkuitvallers. Het aantal mensen dat uitvalt door psychische klachten of burn-out blijft stijgen. Geestelijke verzorging kan het tij helpen keren. 
  • Mensen die kampen met morele verwonding. Morele verwonding ontstaat wanneer je waarden en normen in de knel komen door eigen of andermans handelen. Denk aan oorlogsveteranen, ambulancepersoneel en vluchtelingen. Geestelijke verzorging helpt bij het vergroten van veerkracht en het verwerken van gevoelens van schuld en schaamte.
Geestelijke verzorging maakt de samenleving weerbaarder.

Deel deze pagina

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.

Laatste nieuws

 • Reactie op akkoord

 • Klimaatmars 2024

 • Staakt het vuren!