Direct naar de inhoud
Word lid
2 mensen in veld

Humanistisch Verbond pleit voor structurele geestelijke verzorging voor Groningers in aardgaswingebied

Type content: Nieuws Categorieën: Geestelijke verzorging Gepubliceerd op:

Het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen bevestigt waar het Humanistisch Verbond al langer voor waarschuwt: de scheuren in de huizen zijn ook in de mensen gaan zitten.

“De aardbevingsproblematiek in Groningen heeft veel menselijk leed veroorzaakt. Tien jaar lang stress, machteloosheid en wantrouwen los je niet één twee drie op. Deze mensen hebben dringend structurele geestelijke verzorging nodig, voor de korte- en langetermijneffecten van deze crisis”, vertelt Robbert Bodegraven, directeur van het Humanistisch Verbond.

De geestelijk verzorgers van het Humanistisch Verbond constateren dat veel mensen in het aardbevingsgebied in een existentiële crisis zitten en de regie over hun eigen leven totaal kwijt zijn. Ze zijn vaak met desinteresse en wantrouwen benaderd door de overheid en de huidige overheidsaanpak volstaat niet. Na jaren van slepende overheidsprocedures en een ongelijke of ongelijktijdige behandeling zijn de mensen de wanhoop nabij. Erkenning en structurele mentale hulp zijn dus essentieel. Bodegraven: “Naast praktische en financiële hulp is geestelijke hulp noodzakelijk. Geld herstelt misschien de scheuren in de huizen, maar niet die in de mensen.”

Tijdelijk lapmiddel

De geestelijk verzorgers van het Humanistisch Verbond werken sinds 2018 in het aardbevingsgebied in Noordoost Groningen en zijn professionele gesprekspartners die mensen ondersteunen wanneer ze verstrikt raken in het leven en met prangende levensvragen kampen. Volgens Gronings Perspectief kampen minstens 10.000 slachtoffers van de bevingen met gezondheidsklachten. Bodegraven: “Een tijdelijke subsidie maakt geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied momenteel mogelijk, maar een tijdelijk lapmiddel volstaat niet voor het langdurige leed dat de Groningers is aangedaan en de lange nasleep die het nog zal hebben.”

Het afgelopen jaar zijn geestelijk verzorgers uit het gebied weggetrokken vanwege de blijvende financiële onzekerheid. Dit moet voorkomen worden door structurele financiële steun. De Groningers hebben dringend behoefte aan stabiliteit en langdurige ondersteuning.

Ik doe ertoe als mens

“Geestelijke verzorging is heel belangrijk, het gaat niet over hoe je iets oplost, het gaat over je hele bestaan. Het gaat over jou als mens.”, vertelt Aardbevingsslachtoffer Nicole van Eijkern (56) uit Appingedam. “Ik doe ertoe als mens. Dat inzicht heeft geestelijk verzorger Marjo mij gegeven en dat gun ik alle Groningers die worstelen met existentiële vragen.

Recht op geestelijke verzorging

Zeker bij een ingrijpende of traumatische ervaring hebben mensen baat bij geestelijke verzorging. Toch is (extramurale) geestelijke verzorging niet voor iedereen toegankelijk. Dit is te wijten aan de huidige regeling. De subsidieregeling ‘Geestelijke Verzorging Thuis’ biedt alleen een vergoeding als je ongeneeslijk ziek bent óf boven de 50 jaar. Het Humanistisch Verbond heeft daarom ook een petitie gelanceerd richting minister Conny Helder: schaf de vijftigplusgrens af en zorg voor structurele financiering. Omdat alle mensen, zeker bij rampen en crisissen, recht hebben om gehoord, gezien en geholpen te worden.

Geestelijke verzorging voor iedereen!

Iedereen kan verstrikt raken in het leven en met levensvragen kampen. Geestelijke verzorging helpt, maar is helaas niet voor iedereen toegankelijk. Dat moet anders!

Lees verder:

Het Humanistisch Verbond

Bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven denk je soms: hoe moet het nu verder? Hoe ga je daarmee om? Het is belangrijk om hulp te zoeken. Maar waar kun je terecht?

Het Humanistisch Verbond biedt hiervoor humanistisch geestelijke verzorging aan: de eerste hulp bij levensvragen. Ze zijn er voor alle mensen en gaan altijd op zoek naar de kracht in de mens zelf. Hier lees je meer.

Deel deze pagina

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.