Meerdere organisaties, waaronder het Humanistisch Verbond, hebben zich ingezet voor geestelijke ondersteuning van mensen in het aardbevingsgebied. Die steun komt er nu.

De feiten en de gevolgen van de aardbevingsschade in een deel van Groningen zijn alom bekend. Dat de bewoners van deze streek niet alleen materiële, maar ook immateriële schade ondervinden kan iedereen zich voorstellen. De nood is hoog.

In maart van dit jaar heeft een aantal kerkelijke en andere organisaties, waaronder het Humanistisch Verbond, het initiatief genomen om een plan te maken dat voorziet in geestelijke ondersteuning van de getroffen bewoners.

Dit plan is goed ontvangen. Dankzij financiële bijdragen van het Rijk en enkele fondsen kunnen nu in ieder geval twee geestelijk verzorgers aangesteld worden, één met een kerkelijke achtergrond en één humanist. Het is de bedoeling dat de geestelijke verzorgers naast een luisterend oor ook ondersteuning kunnen bieden in de bemiddeling naar relevante organisaties.


Solidair Groningen & Drenthe zal het eerste jaar het werkgeverschap op zich nemen. Er zal met spoed een stichting opgericht worden waar deze geestelijke verzorgers in dienst kunnen komen. De vacature voor geestelijke verzorgers zal binnenkort verschijnen, zodat zij in het najaar van 2018 met hun werkzaamheden kunnen starten. De voorzitter van de afdeling Groningen van het Humanistisch Verbond maakt deel uit van de sollicitatiecommissie.

Dit project is een gezamenlijk initiatief van Humanistisch Verbond, Platform kerk en aardbeving, Rijksuniversiteit Groningen, Protestants Theologische Universiteit, Bisdom Groningen Leeuwarden, Provinciale Raad van Kerken, Protestantse gemeente Groningen, Kerkenwerk en Solidair Groningen & Drenthe.