Homoseksuele militairen mochten zich niet in uniform laten zien op de Amsterdam Gay Pride. Volgens staatssecretaris De Vries van het ministerie van Defensie paste deelname aan dit evenement niet bij ‘de waardigheid van het uniform’. Peter Kees Hamstra, voorzitter van de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK) en André Hielkema (samensteller van een artikelenbundel over homorechten) zijn verontwaardigd.

Minister Plasterk(PvdA) van emancipatiezaken had homoseksuelen militairen uitgenodigd om in zijn boot deel te nemen aan de Amsterdam Gay Pride begin augustus. Staatssecretaris Jack de Vries (CDA) stond echter niet toe dat ze op deze uitnodiging zouden ingaan. Hij verbood de deelname.

Peter Kees Hamstra betreurt dat. ‘De homonetwerken van verschillende groeperingen in de samenleving maken zich op dergelijke feestelijke evenementen zichtbaar. Waarom zouden de homonetwerken die in het leger zijn niet zichtbaar mogen zijn? Voor SHK is deelname aan de Gay Pride belangrijk omdat het een signaal afgeeft aan de samenleving. Het signaal dat homo’s welkom zijn bij de defensie.’

Van de 65.000 mensen die werkzaam zijn bij ‘Defensie’, is naar schatting vijf procent homo-, lesbisch-, bi- of transseksueel. De Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK) behartigt hun belangen.

Homo’s moet zich welkom voelen

Hamstra schreef daarom een open brief aan minister van Defensie Eimert van Middelkoop in de Gay Krant waarin hij hem om opheldering vraagt over het beleid van zijn collega De Vries. Boris van der Ham (D66) en Anouchka van Miltenburg (VVD) hebben ook uitleg gevraagd aan Van Middelkoop (ChristenUnie). Van der Ham heeft inmiddels aanvullende kamervragen gesteld. Het beleid van De Vries wijkt af van het beleid van zijn voorgang Van der Knaap. Die was op Roze Zaterdag 2007, samen met twee generaals en veel andere militairen in uniform, wel aanwezig om homoseksuelen die bij Defensie werken (of zij die dat overwegen) publiekelijk te steunen.’

De politie doet wel mee

De Amsterdamse politie nam wel deel aan de Amsterdam Gay Pride. Dat vindt André Hielkema, schrijver van de bundel ‘Urgentie geboden : Homo- en lesborechten zijn mensenrechten’, staflid van de Humanistische alliantie en Secretaris van Stichting Socrates, vreemd. ‘De waardigheid van de politie is blijkbaar niet in het geding en ook de waardigheid van de Amsterdamse burgemeester en enkele Amsterdamse wethouders niet, noch die van de aanwezige ministers en staatssecretarissen. Met hun deelname aan Gay Pride wilden zij het belang van de acceptatie van seksuele diversiteit onderstrepen. Van een positief signaal vanuit het ministerie van Defensie kunnen we in ieder geval niet spreken.’

Een gemiste kans voor Defensie

‘Maar het gaat natuurlijk nog een stap verder’, legt Hielkema uit. Volgens hem is het verbod van Defensie in strijd met het streven naar diversiteit in de stad. ‘Voor het stadsbestuur van Amsterdam is elke vorm van discriminatie onacceptabel. Verschillen in seksuele voorkeur, geslacht en afkomst zijn in Amsterdam anno 2008 een ‘fact of life’. Diversiteit is de norm. Wie zich daar tegen verzet, wijst de achtergrond van samenleven in Amsterdam af. Dat is de boodschap die de Gay Pride tot uitdrukking brengt. Elke organisatie zou er trots op moeten zijn zich daar, bijvoorbeeld door deelname aan de Gay Pride, achter te kunnen stellen. Voor Defensie is dit dus een gemiste kans.’

Dat vindt Hamstra ook. Het ministerie van Defensie is bovendien inconsequent. ‘Aan de ene kant werft ze recruten in Gay-media en wordt er in het onderwijs bij de krijgsmacht meer aandacht besteed aan diversiteit, aan de andere kant is er het verbod van De Vries.’

Gelukkig heeft minister Plasterk meer oog voor homo-emancipatie, ook die van het leger. Hij heeft onlangs 150. 000 euro begroot voor emancipatiebeleid, ook binnen Defensie. Plasterk heeft Hamstra en de zijnen volgend weer uitgenodigd op zijn boot. Hamstra:’Uiteraard ga ik er alles aan doen om daar volgend jaar wel te staan, maar of dat gaat lukken hangt niet alleen van mij af. Belangrijk vind ik het overigens te benadrukken dat ik graag in gesprek wil blijven met zowel de minister als de staatssecretaris, ondanks de meningsverschillen.’

Gay prides zijn en blijven belangrijk

Het beleid van minister Plasterk is misschien een lichtpunt, André Hielkema maakt zich nog steeds zorgen over homo-discriminatie, in Nederland, maar met name in overige Europese landen. 

‘Het EU-agentschap voor grondrechten stelde in juni van dit jaar dat homo’s, lesbo’s, bi- en transseksuelen in veel delen van de Europese Unie te weinig wettelijke bescherming krijgen tegen discriminatie. In veel EU-landen hebben homo- en lesbische stellen niet dezelfde rechten als hetero-stellen. In enkele landen ontberen homo’s ook wettelijke bescherming tegen discriminatie bij het huren van een huis of bij sollicitaties. De incidenten tijdens de Gay Pride dit jaar in Brno, Tsjechië, bevestigen dat het antihomosentiment in Europa toeneemt. Betere wettelijke bescherming is nodig. Die komt er als homo’s en lesbo’s laten weten dat ze er zijn, als ze zichtbaar en strijdbaar zijn.
Daarom zijn en blijven ‘Gay Prides’ belangrijk’.

Het belang van de ‘Gay Prides’ in heel Europa kan dus niet worden onderschat.
Hielkema: ‘Overigens niet alleen voor de homobeweging zelf, maar ook voor het bevestigen van de vrijheid om vreedzaam te mogen demonstreren.’

Standpunten Humanistisch Verbond

De acceptatie van homoseksuelen is sinds jaren een speerpunt van het Humanistisch Verbond. In het project De Dialoog zet het Verbond zich samen met COC Nederland en Stichting Yousuf in om homoseksualiteit vanuit religie, cultuur en levensbeschouwing bespreekbaar te maken.

Het Humanistisch Verbond juicht de thematische insteek van de Amsterdam Pride 2008 toe. In 2006 vroeg Humanistisch Verbond-voorzitter Rein Zunderdorp samen met toenmalig COC-voorzitter Frank van Dalen en Jan Moors van Stichting Yousuf in een artikel in ‘De Volkskrant’ nog aandacht voor de emancipatie van homoseksuelen als essentie van de Gay Pride. Dit jaar vaart humanistische mensenrechtenorganisatie Hivos met een lege boot in de botenoptocht van de Gay Pride, om op die manier op te komen voor mensen overal ter wereld, die niet de vrijheid hebben om hun seksuele geaardheid te tonen.