Direct naar de inhoud
Word lid

Freedom of Thought-rapport

Vermoord omdat je niet in een god gelooft. Of hiervoor in de gevangenis belanden. Wereldwijd krijgen humanisten en vrijdenkers te maken discriminatie. Het Freedom of Thought-rapport brengt jaarlijks in kaart hoe het zit met de vrijheid om (niet) te geloven.

Elk jaar brengt Humanists International (waar het Humanistisch Verbond onderdeel van is) een belanghebbend, door de Verenigde Naties erkend, onderzoeksrapport uit naar de positie van humanisten, atheïsten en vrijdenkers over de hele wereld. Helaas is die in veel landen zorgelijk.

Freedom of Thought in 2023

In 186 landen worden humanisten gediscrimineerd, in 11 daarvan krijgen ze te maken met intimidatie en geweld. Godslastering is een strafbaar feit in ten minste 87 landen. Dit blijkt uit de cijfers van het nieuwste Freedom of Thought-rapport.

Het feit dat vele humanistische mensenrechtenactivisten gediscrimineerd en vervolgd worden is problematisch: zowel voor de mensenrechten als de verdediging van democratische waarden. Humanisten spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van de democratie. Ze streven naar rede en mededogen, empirisch onderbouwde besluitvorming, gelijkheid en de bescherming van mensenrechten.

Wanneer humanisten gevaar lopen, loopt de democratie gevaar. En vice versa. Daarom blijven wij ons inzetten voor de rechten van humanisten wereldwijd.

Hoe wij humanisten wereldwijd beschermen

Wij zijn medeoprichter van Humanists International, dé koepelorganisatie van humanisten. Deze organisatie werd op initiatief van de grondlegger van het Humanistisch Verbond, Jaap van Praag, opgericht in 1952 in Amsterdam. Humanists International zet zich op internationaal vlak in voor het humanisme.

Met gezamenlijke acties en campagnes versterken we de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Zoals via het Freedom of Thought-rapport, waarbij we aandacht vragen voor de vervolging en discriminatie van humanisten wereldwijd en dit op de politieke agenda plaatsen.

Humanists International ondersteunt humanisten en niet-gelovigen wanneer zij in de knel komen door hun niet-gelovig zijn, onder andere via praktische ondersteuning en pleitbezorging. In Nederland zet het Humanistisch Verbond zich in voor gevluchte vrijdenkers in AZC’s. 

Onze voorzitter Mardjan Seighali over 'Freedom of Thought'

Tijdens een symposium over het Freedom of Thought-rapport 2023 overhandigt de voorzitter van het Humanistisch Verbond, Mardjan Seighali, het rapport aan Bea ten Tusscher, speciaal gezant voor religie en levensovertuiging. Haar boodschap:

‘Humanisten, atheïsten, niet-gelovigen of andersgelovigen krijgen wereldwijd te maken met vervolging, discriminatie en zelfs gevangenisstraffen of moord. Ik kan daar helaas over meespreken. In 1990 ben ik met mijn twee zoontjes uit Iran gevlucht omdat ik mij verzet heb tegen onderdrukking en gestreden heb voor vrijheid en gelijkheid.

Ik heb in de gevangenis gezeten en ben gemarteld. De huidige situatie is er  helaas niet op verbeterd, blijkt uit het nieuwe Freedom of Thought-rapport van Humanists International. De Iraanse overheid zet openlijk aan tot haat en geweld tegen niet-religieuzen en andersdenkenden.

We kunnen niet aan de zijlijn blijven staan terwijl overal ter wereld vrijdenkers vervolgd, en zelfs vermoord worden.’

Wat we willen

Wat je achtergrond of herkomst ook is, ieder mens heeft het recht in vrijheid te kiezen voor zijn of haar eigen levensbeschouwing. Daarom wil het Humanistisch Verbond dat mensen die niet geloven of hun geloof afzweren, veilig zijn en gehoord worden. We willen dat Nederland hierin een voortrekkersrol speelt: het is vanouds een land waar andersdenkenden een veilige thuishaven vinden; en één van de meest veilige landen ter wereld voor niet-gelovigen. We willen het recht op vrijheid van levensovertuiging breed onder de aandacht brengen, onder meer via het Freedom of Thought-rapport.

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen.
Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Nigeriaanse activiste Mariam Aliyu spreekt over het belang van vrijheid van levensovertuiging tijdens de lancering van het Freedom of Thought-rapport 2023.

‘Op mijn 19e stapte ik openlijk af van de Islam. Mijn huis is in brand gestoken en er gingen foto’s van mij rond met de vrijbrief mij te vermoorden. Ik ben naar Nederland gevlucht en sinds 2020 noem ik mijzelf humanist: omdat de vrijheid om te geloven geen voorrecht is, maar een mensenrecht.’

Ons programma Vrijheid van levensovertuiging

Wereldwijd krijgen geloofsverlaters te maken met vervolging. En hoe vrij ben je in Nederland om niet te geloven als uitsluiting dreigt door de groep waar je bij hoort, je familie en vrienden?

We bieden geloofsverlaters een veilige plek om met ervaringsgenoten in gesprek te gaan. We komen op voor de rechten van vrijdenkers en niet-gelovigen wereldwijd. En we zetten ook jou aan het vrijdenken!

Naar ons programma

Hoe zetten wij ons in voor vrijheid van levensovertuiging?

Nog meer inspiratie, acties en activiteiten:

  • Niet-gelovigen wereldwijd vervolgd: Freedom of Thought Rapport 2021

  • Geweld tegen ongelovigen neemt wereldwijd toe

  • Een plek voor alle vrijdenkers van deze wereld

  • Hoe vergaat het ongelovigen in asielzoekerscentra?

  • Humanisten wereldwijd reageren op aanslag Charlie Hebdo

  • Nigeriaanse humanist Mubarak Bala krijgt 24 jaar celstraf

Deel deze pagina

Onze acties en activiteiten voor een duurzame toekomst

  • Hulp aan klimaatactivisten met een klimaat burn-out

  • Op je oude dag klimaatactivist

  • Wie is Joanna Macy?

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.