Factsheet

Wie zijn wij?
Onze communicatiemiddelen
Profiel van onze leden
Samenwerking

Wie zijn wij?

Het Humanistisch Verbond is het informatie- en dienstencentrum, het ontmoetingsplein van het humanisme en heeft ruim 14.000 betalende leden en 36 afdelingen en werkgroepen. Het Humanistisch Verbond is een ‘goede doelen vereniging’, heeft de ANBI status en het CBF-keur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid het Humanistisch Verbond en bestaat uit zeven leden. Boris van der Ham is sinds 2012 voorzitter.

Het Humanistisch Verbond is samen met ongeveer 40 andere humanistische organisaties lid van de Humanistische Alliantie. De Humanistische Alliantie heeft via haar aangesloten leden een achterban van ongeveer 150.000 humanisten.

Kernwaarden: vrijheid, zelfbeschikking gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid

Met onze activiteiten (cursussen, filmavonden, lezingen, debatten) bereiken wij jaarlijks zo’n 4000 mensen die actief belangstelling hebben voor humanisme, filosofie en verdieping. Met onze dienstverlening ( humanistisch geestelijke begeleiding, vieringen, het executeurschap en uitvaartbegeleiding) staat wij in contact met duizenden mensen in de zorg bij defensie en justitie.

Onze communicatiemiddelen

  • Ledentijdschrift Human. Oplage 14.000, verschijnt 4x per jaar, lezers met name leden en relaties van het Humanistisch Verbond.
  • Voor 2015 zijn de thema’s: Liefde & relaties; De duurzame mens; Vrijheid van meningsuiting; Veraf/dichtbij en Macht/onmacht.
  • Voor 2016: Opvoeden; vergankelijkheid, goed ouder worden en waardig sterven; humanisme en islam en; wie is de ongelovige?
  • Website: 145.000 unieke bezoekers bekeken 400.000 pages in 2014
  • Nieuwsbrief (digitaal) 7.000 abonnees
  • Nieuwsbrief (digitaal) Human : 15.000 abonnees
  • Nieuwsbrief (digitaal) Humanistische Alliantie: 5.000 abonnees

Profiel van onze leden

  • Leads/sympathisanten 6,0 procent  van Nederlandse bevolking: circa 618.000 – 960.000  Nederlanders
  • Leden/donateurs 0,1 procent van de Nederlandse bevolking: 12.000 – 14.000  Nederlanders.

De leden zijn iets vaker mannen (57 procent) dan vrouwen en meestal ouder dan 60 jaar. Iets minder dan de helft is gehuwd zonder thuiswonende kinderen. De meeste van hen werken in loondienst, maar gezien de leeftijd zijn zij ook vaak met VUT of pensioen. Zij wonen vooral in de provincies Noord en Zuid Holland. Zo’n 20 procent doet vrijwilligerswerk. Zij zijn trouw en lang bewust lid van het Humanistisch Verbond. Daarnaast is bijna 60 procent lid van de publieke omroep (HUMAN, VARA, VPRO), de helft steunt ook een natuurorganisatie. Zij lezen graag dag- en weekbladen en luisteren vaak naar Radio 1.

Allen hechten aan autonomie en hebben een hekel aan autoriteit en strenge regelgeving. Ze zijn geïnteresseerd in achtergrondartikelen en tv-programma's over maatschappelijke thema's, inspirerende verhalen en praktische tips vanuit humanistisch perspectief. Daarnaast zijn zij betrokken bij anderen en mensen die het minder goed hebben in onze samenleving.

Samenwerking

Om onze humanistische levensvisie verder te brengen werken we samen met andere humanistische organisaties zoals Human en Humanitas. Op thema’s werken we samen, met Amnesty International, de International School voor Wijsbegeerte en de NVVE. Bij voorkeur werken we in co-creatie Daarbij maken we goede afspraken over gemeenschappelijke doelen, inhoud, marketing en communicatie.