Direct naar de inhoud
Word lid

Ledenraadpleging – online

Evenement informatie

Datum en Tijd:

Locatie:

Online,

Adres:

vanuit thuis of een plek met internet

De ‘governance(het bestuur) van het Humanistisch Verbond, die nu vrijwel alleen bij het bestuur ligt, is toe aan verdere professionalisering. Wij nodigen jou van harte uit om mee te praten.

Tijdens de ALV van 25 november 2023 hebben we je geïnformeerd over ons voornemen om toe te werken naar een structuur die past bij het HV van de toekomst. Uiteraard is de input van onze leden daarbij essentieel. Daarom nodigen wij jou van harte uit om mee te praten.

In Zwolle wordt de Algemene Ledenvergadering van het Humanistisch Verbond gehouden.

Uitnodiging om mee te  praten

Je kunt meedoen in Utrecht, Zwolle, Breda of online*. De leden van het bestuur van het Humanistisch Verbond zijn hierbij aanwezig en gaan met jou in gesprek. Voor de fysieke sessies voorzien wij koffie, thee, water en koekjes.

*Het aantal plaatsen per sessie is beperkt. Mocht het enthousiasme dusdanig groot zijn dat er onvoldoende plaatsen zijn, organiseren we extra sessies.

In deze sessies gaan we het gesprek aan over de analyse van de huidige situatie, en de toekomstige gewenste governancestructuur van het HV. Op basis van genoemde analyse en de ledengesprekken bereiden we een voorstel voor om de  governancestructuur te herzien. Dit voorstel zal geagendeerd worden op een volgende ALV.

Maandag 1 juli 2024, online

Ik kom naar de ledenraadpleging online

Herziening van de governancestructuur

Ons bestuur heeft recentelijk een analyse laten maken van de huidige governancestructuur van het Humanistisch Verbond. ‘Governance’ staat voor het bestuur van de organisatie en de verantwoordelijkheid en zeggenschap binnen de organisatie. Uit deze analyse komt naar voren dat de huidige situatie niet meer goed past bij het HV van vandaag.

De organisatie is de afgelopen periode gegroeid en geprofessionaliseerd, en de governancestructuur is hierbij enigszins achtergebleven: naar de mening van ons bestuur liggen teveel bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheden van de ALV, bij het bestuur. De volledige analyse van de huidige situatie en de voorgenomen richting kun je alvast inzien:

Analyse van de governancestructuur

Onze leden praten mee

De ledenraadpleging is er enkel voor onze leden. Ben je nog geen lid, maar wil je wel meepraten? Overweeg dan een lidmaatschap!

Jouw lidmaatschap maakt het verschil.

  • Als lid kun je je stem laten horen

  • Je gaat met korting naar evenementen en lezingen, verdiepende cursussen en uitdagende debatten

  • Je verruimt je blik op de wereld met het magazine HUMAN INC.

  • Nog belangrijker: met jouw lidmaatschap helpt je mee aan een menswaardige samenleving

Sluit je nu aan bij de humanistische beweging voor 6 euro per maand!

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Het Humanistisch Verbond is een onafhankelijke organisatie die staat voor een vrije en humane samenleving. We komen in actie als keuzes over leven, liefde, denken en dood in gevaar komen. Dankzij onze leden en donateurs is dit werk mogelijk.

Kom naar een ledenraadpleging in jouw buurt!

Doe mee in Utrecht, Zwolle, Breda of online

*Het aantal plaatsen per sessie is beperkt. Mocht het enthousiasme dusdanig groot zijn dat er onvoldoende plaatsen zijn, organiseren we extra sessies.

Lijst van evenementen

 • De ‘governance’ (het bestuur) van het Humanistisch Verbond, die nu vrijwel alleen bij het bestuur ligt, is toe aan verdere professionalisering. Wij nodigen jou van harte uit om mee te praten

  Locatie: Social Impact Factory, Utrecht
 • De ‘governance’ (het bestuur) van het Humanistisch Verbond, die nu vrijwel alleen bij het bestuur ligt, is toe aan verdere professionalisering. Wij nodigen jou van harte uit om mee te praten

  Locatie: Nieuwe Buitensociëteit Zwolle, Zwolle
 • De ‘governance’ (het bestuur) van het Humanistisch Verbond, die nu vrijwel alleen bij het bestuur ligt, is toe aan verdere professionalisering. Wij nodigen jou van harte uit om mee te praten

  Locatie: Boven Breda, Breda
 • De ‘governance’ (het bestuur) van het Humanistisch Verbond, die nu vrijwel alleen bij het bestuur ligt, is toe aan verdere professionalisering. Wij nodigen jou van harte uit om mee te praten