Als je onbedoeld zwanger bent, moet je in alle vrijheid een keuze kunnen maken. De overheid moet die vrijheid waarborgen. Helaas is het taboe op abortus nog altijd aanwezig, staat abortus in het wetboek van strafrecht, wordt de stem van mensen die abortus doen onvoldoende gehoord.

De hulpverlening aan mensen die abortus overwegen is voor een groot deel in handen gekomen van Siriz, een organisatie gelieerd aan de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). Dit kan niet. Mensen moeten kunnen rekenen op onafhankelijke hulp.

Ook intimideren anti-keuzeactivisten bezoekers van abortusklinieken. Maar de toenemende agressie bij de klinieken staat niet op zichzelf. Wereldwijd, ook in Europa, winnen conservatieve bewegingen steeds meer terrein. Zij zijn volledig gericht op terugdraaien van verworven vrijheden en rechten zoals abortus. Een tegengeluid is dringend nodig. We mogen dit niet overlaten aan de persoon die voor deze keuze staat.

Wat we willen

 • Dat bezoekers van abortusklinieken niet meer worden geïntimideerd of lastiggevallen.  
 • Dat informatie en keuzehulp over abortus neutraal zijn. 
 • Dat we open en oordeelvrij over abortus kunnen spreken.  
 • Dat verworven vrijheden en rechten op het gebied van abortus beschermd blijven. 

Wat we doen

 • We staan pal voor goede onafhankelijke keuzehulp. Die is nu niet te garanderen. Daarom voeren we samen met betrokken partners een politieke lobby. 
 • We hebben de allereerste belangenorganisatie rondom abortus en anticonceptie opgericht: Ava. Lees erover op Avahelpt.nl
 • Wij dragen bij aan een meer open klimaat. We stimuleren het publieke debat over abortus. We zijn zichtbaar in media met onze acties en onze boodschap. Onder meer in EenVandaagOneWorld, Volkskrant,M, NRC, Algemeen Dagblad, Radio 1 en Trouw. 
 • We publiceren persoonlijke ervaringen van mensen die te maken hebben gehad met een abortus. Lees ze op openoverabortus.nl en in ons speciale magazine. 
 • We stimuleren mensen te luisteren naar andermans abortuservaring zonder oordeel via www.openoverabortus.nl 
 • Een succesvollegespreksgroep is gestart voor mensen die in het verleden voor een abortus hebben gekozen en behoefte ervaren daarover te praten. Meer groepen volgen. 
 • Samen met De Bovengrondse zijn we de Abortusbuddy’s gestart om mensen die niet alleen naar de kliniek willen, te vergezellen in hun bezoek aan een kliniek. Kijk op www.samennaardekliniek.nl   
 • Het Humanistisch Verbond ontwierp een sticker voor iedereen die geen anti-abortusreclame wil ontvangen. Want JA voor de vrije keuze
 • We werken samen met andere humanistische organisaties op internationaal niveau via HIVOS en the European Humanist Federation om het recht op abortus zowel nationaal als internationaal te verdedigen; 
 • In 2020 is de Wet Afbreking Zwangerschap geëvalueerd. Wij organiseren een meeting met betrokken experts uit het veld om te bezien hoe de wet beter en de hulpverlening toegankelijker kan worden. 

Onze successen

 • Om intimidatie door anti-abortusdemonstranten bij abortusklinieken te stoppen, zetten we in op bufferzones rondom de kliniek zodat bezoekers niet de toegang wordt belemmerd. In een periode van drie jaar hebben we dit probleem maatschappelijk en politiek geagendeerd. Verschillende campagnes, media-samenwerkingen en politieke beïnvloeding – tot op gemeentelijk niveau – hebben ertoe geleid dat van de 14 klinieken nu 9 een bufferzone hebben. In nog 3 gemeenten werkt de lokale politiek aan het instellen ervan.
 • In juli 2020 deed de rechtbank in Haarlem een uitspraak dat grote bufferzones bij demonstraties waarbij bezoekers van abortusklinieken worden aangesproken, ingesteld kunnen worden. Deze uitspraak sterkt ons in de gesprekken met de gemeentes over bufferzones. 
 • Dankzij onze lobby zijn in het najaar van 2018 verschillende Kamervragen, moties en amendementen ingediend over de overheidssubsidie aan Siriz, de keuzehulporganisatie gelieerd aan de anti-abortusorganisatie VBOK. Aangenomen door de Kamer is dat organisaties altijd open moeten zijn over hun achterliggende missie en deze goed aan mensen moeten communiceren. Ook mogen organisaties in gesprekken en in overige communicatie niet éénzijdig communiceren. Staatssecretaris Blokhuis heeft beloofd hier met Siriz en andere hulpverleners indringende gesprekken over te voeren.  
 • We hebben de toenemende intimidatie bij abortusklinieken aangekaart bij de politiek, verantwoordelijke gemeenten en in de media zoals in de uitzending van EenVandaag. 
 • Onze petitie tegen deze intimidatie bij abortusklinieken is meer dan 32.000 keer ondertekend. Nog niet gedaan? Teken de petitie en zet samen met ons druk op de verantwoordelijke gemeenten. 
 • Ons voorstel voor bufferzones bij klinieken om intimidatie tegen te gaan vond weerklank. Minister De Jonge heeft zijn steun voor het plan uitgesproken.
 • Abortusbuddy’s zijn zelfs buiten onze landsgrenzen gesignaleerd. In Kroatië is het project Brave Sisters opgezet, geïnspireerd op ons project samen met de Bovengrondse. Wij delen onze kennis met onze humanistische vrienden in Kroatië.

Wat jij kan doen

Vrij om over je eigen buik te beslissen

Lees hier wat wij doen en jij kan doen om de vrije keuze te beschermen