In de Algemene Ledenvergadering van het HV werd 25 juni ‘Een nieuw perspectief.
Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2026’ aangenomen. Daarin wordt gesproken over ecohumanisme. Wat bedoelen we daarmee?

Iedereen die een krant leest, naar de radio luister of tv kijkt weet het
inmiddels: wij als mensen zijn bezig om de voorwaarden voor menselijk en ander leven in steeds sneller tempo te vernietigen. Wat betekent dat voor ons denken en doen als humanisten?

Ecohumanisme zoekt antwoord op die vraag. Is een herbezinning nodig op humanistische waarden zoals vrijheid en autonomie? Tot hoever strekt ons ‘wij’ en ‘samen leven’ eigenlijk? Hoe kunnen we elkaar en onze omgeving inspireren om andere wegen in te slaan?

Sanneke Bolhuis maakt deel uit van de werkgroep die meedenkt over het programma ecohumanisme van het Humanistisch Verbond. Graag wisselt ze vrijdag 23 september met u van gedachten over ecohumanisme – en over de vraag welke afdelingsactiviteiten rond ecohumanisme u aantrekkelijk vindt.