Hoe kies je en wat heb je daarbij aan het humanisme? En wat betekenen jouw keuzes voor andere mensen. HUMUS 1 staat in het teken van ‘Durf te kiezen’. Met onder meer een interview met journaliste Nicole le Fever die in 2011 de Vredesprijs won van het Humanistisch Vredes­beraad.

Durf te kiezen, dat is het thema van HUMUS maart 2012.Vorig jaar won Nicole le Fever de Vredesprijs omdat haar berichtgeving opvalt door de ‘heldere wijze van verslag doen, maar  ook omdat ze zich ‘inspant om te belichten wat deze gebeurtenissen voor de mensen in de bewuste gebieden betekenen’.

En verder

  • Mensch durf te kiezen: een column van directeur Ineke de Vries
  • Onuitzetbaren: overheid maak een keuze!
  • Joep Schrijvers moddert door: column
  • Humanisme en kunst met typografische kunst van Baukje Scheppink
  • Humanistische vorming op scholen
  • En humanisten op datingsites

‘Humus’ in de brievenbus

Wilt u ‘HUMUS’ thuis in de bus ontvangen? Leden van het Humanistisch Verbond ontvangen vier keer per jaar de papieren versie van ‘HUMUS’. 

Durf te kiezen is een van de thema’s in het meerjarenbeleidsplan van het Humanistisch Verbond 
‘Inspireren en verbinden’

Foto: Jeppe van Pruissen.