Het Humanistisch Verbond kiest de komende jaren voor drie verdiepingsthema’s. We gaan deze thema’s verdiepen door participatie en co-creatie door en met leden en andere partners. De inhoud wordt ontwikkeld in inhoudelijke communities onder leiding van een initiatiefgroep. De komende jaren zijn de thema’s bron van onderzoek en worden ze gaandeweg verrijkt.

Het gaat om:

  • Zinnig & Vrij
  • Aards & Groen
  • LevensWijs

Deze thema’s zullen ingezet worden bij het persoonlijk humanisme. Als onze kernwaarden in de samenleving onder druk komen te staan, zullen we actief het maatschappelijk debat en de media opzoeken.

Lees meer over de thema’s in het meerjarenbeleidsplan 2012 – 2017 ‘Inspireren en verbinden‘.  (daarin worden de thema’s anders genoemd, resp. Durf te Kiezen, Duurzaamheid en kwaliteit van leven en De kunst van het ouder worden.

In ons vrijwilligersboekje staat alle informatie die u nodig heeft om aan de slag te gaan nog eens op een rij.

Direct aan de slag

Wilt u direct aan de slag met het organiseren van activiteiten? Dan kunt u beginnen met een cursus uit het landelijk aanbod, een LEVEN de filmavond of kies een spreker van de sprekerslijst.

Cursussen

Het landelijk bureau ontwikkelt cursussen. Op dit moment zijn er drie cursussen; Introductiecursus humanisme, Klassieke levenskunst en Moderne levenskunst. Wij hebben het zo gemakkelijk mogelijk gemaakt om deze cursussen te organiseren. Lees meer over de organisatie van de cursussen.

De cursussen worden enorm gewaardeerd door deelnemers. Daarom zijn ze uitermate geschikt om leden te inspireren, maar vooral ook om nieuwe geïnteresseerden aan te trekken. Natuurlijk staat het afdelingen vrij om ook andere cursussen aan te bieden die zij zelf ontwikkelen.

LEVEN de film-avonden

Op de website van LEVEN de film vindt u meer informatie over het organiseren van een filmavond. Met deze handleiding voor het organiseren van avonden kunt u direct aan de slag. Wilt u een LEVEN de film-avond organiseren samen met uw lokale filmhuis? Neem dan contact op met het landelijk bureau voor advies hoe dit aan te pakken.

Sprekerslijst

Lezingen, debatten en groepsgesprekken zijn activiteiten die uitermate goed passen bij het Humanistisch Verbond. Leden en geïnteresseerden krijgen de kans om de geest te scherpen en in gesprek te gaan met elkaar. Bekijk sprekerslijst die op basis van ervaringen van afdelingen en medewerkers is samengesteld. Mocht u op basis van uw ervaring in een afdeling ook een spreker of gespreksleider willen tippen neem dan contact met ons op.

Publiciteit en werving

Maak gebruik van expertise en materialen die u nodig heeft voor de promotie van uw activiteiten. Lees verder

Werk samen!

Wij raden u aan wanneer mogelijk samenwerking te zoeken met lokale culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties. Dit kan veel opleveren. Bestaande organisaties hebben vaak al verschillende manieren om publiciteit te genereren. Een filmhuis heeft bijvoorbeeld een eigen filmagenda. Ook kan samenwerking u een goede locatie opleveren voor een activiteit. Culturele centra hebben vaak uitermate geschikte locaties voor een cursus. Onderzoek dus wat er al is in uw stad en waar u bij kunt aansluiten.