Humanistisch Vormingsonderwijs

Tijdens de wekelijkse, ervaringsgerichte HVO-lessen onderzoeken leerlingen hun levenservaringen en ideeën over de wereld. Er is volop ruimte om dit in alle openheid en veiligheid te doen. Specifiek aan deze lessen is de dialoog tussen leerlingen. De docent moedigt kinderen op speelse wijze aan met elkaar te delen wat ze denken, voelen, willen en doen. Kortom, humanistisch vormingsonderwijs kun je als volgt samenvatten: leerlingen in de leeftijd van vier tot dertien jaar worden begeleid bij de ontwikkeling van een eigen levensvisie. Dit betekent dat zij gestimuleerd en uitgedaagd worden zelfstandig morele keuzes te maken, hun eigen mening te verwoorden en open te staan voor de mening van anderen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormt de waardenbasis van dit onderwijs.

Stichting HVO Primair

Deze docenten van Stichting HVO Primair geven les vanuit humanistisch perspectief. De lessen in humanistische levenskunst zijn bedoeld om leerlingen vaardigheden te leren. Vaardigheden die het mogelijk maken om zelf te bepalen welke kijk op de wereld het beste bij hen past. Hierbij staat steeds de menselijke waardigheid centraal. Kernwaarden die tijdens de HVO-lessen aan bod komen zijn: Vrijheid, Gelijkheid, Verbondenheid, Redelijkheid en Natuurlijkheid.

Meer informatie

Misschien wil jij ons landelijke docententeam versterken? Of misschien is het iets voor je zoon of dochter? Kijk voor meer informatie op www.hvoprimair.nl of stuur een mail met je CV en motivatie naar m.witteveen @ hvo.nl.