MARIECKE VAN DEN BERG (38) is universitair docent aan de faculteit Religie en Theologie van de VU in Amsterdam en bijzonder hoogleraar Feminisme en christendom aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

“In de christelijke traditie vertrouw je erop dat er in de Bijbel iets te vinden is over wat God als het goede leven voor mensen heeft bedacht. Door Bijbelteksten te lezen, daarover te praten en verschillende interpretaties naast elkaar te zetten, probeer je boven tafel te krijgen wat dat is. Veel gelovigen denken uit de Bijbel te kunnen halen wat er op het gebied van seksualiteit en gender mag, en wat niet. Dat wordt vaak met veel stelligheid gebracht: zó ligt het in de schepping besloten, zó is het verordonneerd door God.

Mariecke van den Berg
Beeld door: Wouter le Duc

Maar als je de Bijbel goed leest, moet je wel vaak veel moeite doen en oogkleppen opzetten om dat soort standpunten hard te kunnen maken. Ik denk dat je ook wat speelser naar die teksten zou kunnen kijken, in de wetenschap dat alles wat er nu gebeurt, in de daarin beschreven tijd ook gebeurde. En dan zie je dat wat er staat vaak niet klopt bij het ideaalplaatje dat sommigen ervan gemaakt hebben. Neem het verhaal van de vriendschap tussen David en Jonathan. Als je daar oog voor hebt, is het onmogelijk daar geen homo-erotische subtekst in te lezen. Het is echt een soort liefdesrelatie. Het is sowieso heel moeilijk om in de Bijbel een kerngezin aan te wijzen zoals God het volgens de orthodox-christelijke hoek heeft bedoeld. De Bijbel is een rijke tekst, maar we zien die rijkdom niet altijd omdat er een consensus is ontstaan over wat daarin de hoofd- en bijzaken zijn. Als bijzaken worden vaak de verhalen gezien van mensen die niet aan de norm voldoen omdat ze een seksuele of ethische minderheid zijn of een afwijkende genderidentiteit hebben. Een van mijn missies is dat onderscheid tussen hoofd- en bijzaken ter discussie te stellen.

Zo zie ik het, maar ik vind het ook belangrijk om mijn waarheden regelmatig tegen het licht te houden. Ik heb basale principes waarover niet te onderhandelen valt, zoals mijn geloof in de fundamentele gelijkwaardigheid tussen mensen en het christelijke principe dat je moet proberen in alle omstandigheden vriendelijk te zijn. Mensen zijn altijd zoveel meer dan wat je van hen ziet. Maar door schade en schande heb ik ook geleerd dat ik uiteindelijk blij moet zijn met kritiek op mijn denken. Het lukt me nog niet altijd, maar ik heb ervaren dat het verschrikkelijk bevrijdend kan zijn om zogenaamde waarheden te herzien. Om me te realiseren: het is waar wat de ander zegt, dit is een vooroordeel dat ik moet loslaten.”

Goed verhaal?

Dit en andere journalistieke verhalen vind je in ons magazine HUMAN INC.

Liddie austin abortus

Liddie Austin

Journalist voor oa. HUMAN INC., columnist

Profiel-pagina