Vroeg in de zomer maak ik, voorafgaand aan een congres, een wandeltocht langs de zuidkust van Kreta. Op het pad komen we alleen een herder met een kudde geiten tegen. Verderop bij een drinkplaats hangt een gevild geitje aan een olijfboom. Op de schaarse stranden is het veel drukker. Hordes buitenlandse toeristen verblijven in all-inclusieve resorts waar seizoenkrachten voor hen klaarstaan. De lokale bevolking laat zich in de hoteldorpen niet zien. Ons wandelgidsje vertelt dat het voortbestaan van de herders afhangt van de verkoop van geitenvlees. Het eten van geitenvlees houdt de geiten op Kreta in leven. Maar geen restaurant heeft ‘geit’ op het menu. Olijven en andere Griekse producten zijn er in overvloed, maar aan ‘geit’ doen de toeristenoorden niet. Wat maakt ‘geit’ impopulair? Komt het omdat de herder zelf zijn geitjes slacht?

Authentieker kan haast niet. Dat moet de goedbedoelende toerist toch aanspreken? Maar nee, hoe graag de toerist ook de couleur locale opsnuift, zodra hij iets van wreedheid bespeurt blijft hij er blijkbaar verre van. Is het wreed om een dier te slachten? Aan de aanblik van een gedood dier kun je wennen, zo is mijn ervaring. Er kan zelfs een zekere schoonheid uitgaan van een geitje dat naakt tot op de spieren in de wind wiegt. Ook aan het doden van een dier kun je wennen. De huiver om zelf te slachten is groter naarmate mensen voor hun voortbestaan minder afhankelijk zijn van vlees. Maar in de keuze tussen zelf sterven of het dier laten sterven wint nog altijd het zelfbehoud. Het slachten van een dier wordt pas wreed als we het doden niet zelf onder ogen durven zien en uitbesteden aan machines. Wil de vleeseter de anonieme wreedheid voorkomen dan rest hem maar één ding: slacht met vrienden of kinderen zelf eens een kip voordat deze wordt opgegeten.

Hoe vreemd dat ook klinkt, het zelf doden van een dier dat je opeet verhoogt de eerbied voor het dierlijk leven. Achteloos een stukje kip wegkauwen lukt minder als je deze eerst zelf hebt geslacht.Maar is dat met het humanisme te verenigen? Hoort niet elke humanist vegetariër te zijn? Ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen dat het voor sommige dieren beter is om hun vlees, met mate, te eten. Het voorbeeld van de Kretenzer geit laat zien dat sommige dieren vleeseters nodig hebben, juist omdat anders niemand zich om hen bekommert.