Het is een complex vraagstuk: hulp bij zelfdoding bij mensen die hun leven voltooid achten. Is het goed als er een wet komt die hulp biedt aan deze groep ouderen? Voldoet de huidige wet niet al voor deze gevallen? Of is misschien zelfs de initiatiefwet van Dijkstra niet toereikend genoeg en moeten we het recht op sterven wettelijk gaan erkennen?

Er ligt een initiatiefwet van Pia Dijkstra (D66) die het ouderen mogelijk moet maken hun leven te beëindigen als zij zelf hun leven voltooid achten. D66 en VVD zijn voor, CDA en ChristenUnie tegen. Om een splijtzwam in de coalitie te voorkomen, moest er eerst maar eens onderzoek komen. Hoe groot is de groep mensen die het leven voltooid ziet, en waarom willen zij dood? De uitkomst van het onderzoek, geleid door Els van Wijngaarden van de Universiteit voor Humanistiek, volgt snel: in januari 2020.

De politiek zal het onderwerp vanaf dan niet langer kunnen vermijden. De kwestie zal moeten worden besproken. Maar waarom zou je zo’n belangrijk onderwerp aan de politiek alleen over laten. Wat vind je eigenlijk zelf? Hoe sta jij erin?

De Argumentenkaart

De Argumentenkaart helpt je een standpunt te bepalen. Welke argumenten zijn er voor en tegen een regeling voor hulp bij zelfdoding voor mensen die dit wensen omdat zij hun leven voltooid achten? De Argumentenkaart geeft alle argumenten overzichtelijk weer en is bedoeld als startpunt voor gesprek. Download de Argumentenkaart onder aan deze pagina en ga het gesprek erover aan.

De Argumentenkaart is gemaakt door de Argumentenfabriek op intiatief van VWS en coalitie Van Betekenis tot het Einde waar het Humanistisch Verbond deel vanuit maakt.

NB. Omdat er geen bestaande regeling is, behandelt deze kaart alleen de voors en tegens van een dergelijke regeling, en is de regeling niet verder uitgewerkt, bijvoorbeeld over wie de hulp mag geven (zoals een arts of stervensbegeleider).

ArgumentenkaartRegelingVoltooidLeven

De Argumentenkaart over voltooid leven