Mardjan Seighali
Mardjan Seighali

Hoe vrij is de keuze voor een abortus? Weinig mensen spreken over abortus, en als dat wel gebeurt is dat vaak op fluistertoon. Die fluistertoon komt ergens vandaan. Al eeuwenlang wordt ons verteld dat abortus slecht is, een misdaad, dat je er spijt van krijgt. En dus is het stil, en blijft abortus omringd door schuld en schaamte.

In Nederland geloven we graag dat we in een vrij land leven waar je vrij bent het leven vorm te geven zoals jij dat zelf wilt. Voor een deel is dat ook waar. Er is veel bereikt waar we trots op mogen zijn. Aan de feministische volharding in de jaren zeventig hebben we te danken dat in Nederland abortus mogelijk is. Vrouwen kregen meer zelfbeschikking. Maar toen in 1984 de abortuswet werd aangenomen, is er een compromis gesloten: het kwam in het Wetboek van Strafrecht. Wanneer er sprake is van ‘noodweer’ kan de ingreep worden gedaan in speciaal daarvoor ingerichte abortusklinieken. Zo staat het nog altijd in het strafrecht. Daar zouden we genoegen mee kunnen nemen. Het is toch prima geregeld zo, er zijn genoeg andere zaken die nu om aandacht vragen.

Denkfout

Maar dat zou een denkfout zijn en die mogen we niet maken. Er is betere regelgeving nodig. Want opnieuw is het recht op abortus een doelwit. Wereldwijd groeit een conservatieve beweging die het niet zo op heeft met jouw persoonlijke vrijheden. In Nederland zijn er banden met politieke partijen, zoals de SGP en Forum voor Democratie, zoals de Volkskrant in 2019 schreef. De rijke anti-abortusclub Civitas Christiana zetelt in Nederland, en daar is het Nederlandse ‘Gezin in Gevaar’ dan weer aan gelieerd. Je herkent ze aan de taal die ze spreken als het over abortus gaat. Al zes weken na de bevruchting is de foetus een ongeboren heilig leven, heeft het een eigen ziel, een kloppend hart. Vrouwen worden gezien als willoos of weerloos, als zwangeren die bescherming nodig hebben. Hun taal is niet neutraal. Er zit een agenda achter: ze zijn anti-abortus.

In Nederland ligt het aantal abortussen sinds 2011 rond de 30.000 per jaar. Dat is laag in vergelijking met andere landen. Onderzoek toont aan dat de keuze voor een abortus vaak weloverwogen is, en na het besluit wordt vaak geen spijt ervaren. Die indruk wordt door anti-abortusgroepen wel gewekt. Er wordt twijfel gezaaid over hoe we omgaan met abortus, alsof er kinderen vermoord worden en dat het dreigt mis te lopen wanneer iemand die zwanger is helemaal zelf hierover een besluit kan nemen.

Abortus verdient betere bescherming tegen deze beweging en haar onjuiste beweringen. Het hoort niet in het strafrecht thuis, maar in de reguliere zorg. Door abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen, maken we het een medische handeling die vrij en zorgvuldig is. De keuzevrijheid van zwangeren wordt zo beter verankerd binnen de regels van de reguliere gezondheidszorg. Er staat dus wel degelijk iets op het spel. Heel veel zelfs.

Kamerdebat abortus uit Wetboek van Strafrecht

Kom ook naar de Tweede Kamer en betuig je steun voor ons burgerinitiatief om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen!

Als Humanistisch Verbond zetten we ons in voor een menswaardige samenleving waarin iedereen zo vrij mogelijk is het leven naar eigen wens vorm te geven. Fundamenteel hierin is de keuze om wel of geen kind te krijgen. Een keuze die soms uitmondt in een abortus. Die keuzevrijheid moet nu beter worden verankerd. In 2022 zijn we samen met BNNVARA een burgerinitiatief gestart om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen en onder te brengen in de reguliere zorg. Op 24 mei wordt het debat hierover gevoerd in de Tweede Kamer. Wij zitten op de publieke tribune, hopelijk met veel medestanders.

 

Dit opiniestuk verscheen op 20 mei 2023 in De Telegraaf. 

womens march

Abortus

Er zijn maar weinig vrouwen die spijt hebben van hun abortus, wel is het normaal dat het vragen oproept. Erover praten helpt.

abortus is geen misdaad

Abortus is geen misdaad – We zetten de volgende stap!

Teken ook! Abortus is geen misdaad, maar belangrijk onderdeel van ons recht op vrije keuze en veilige gezondheidszorg. Haal abortus uit het Strafrecht

Mardjan Seighali

Mardjan Seighali

voorzitter Humanistisch Verbond

Mardjan Seighali (1964) vluchtte in 1990 met haar twee kinderen naar Nederland. Na een carrière in de hulpverlening en politiek is ze …
Profiel-pagina