Wat houdt humanistische geestelijke verzorging bij Defensie in? Dat werd nog beter duidelijk na het werkbezoek aan Nederlandse militairen in Litouwen door een delegatie van het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek dit weekend.

"Er gebeurt zoveel achter de schermen om de internationale veiligheid te garanderen, zonder dat je dat goed weet", zei portefeuillehouder humanistische geestelijke verzorging van het Humanistisch Verbond Elisabeth van Oostrum. Op het Duits/Nederlandse kamp in Rukla werd de delegatie rondgeleid door humanistisch raadsman Reinier. Hij liets alle onderdelen zien die zich uit solidariteit met de Baltische staten inzetten om de NAVO-partners te behoeden voor een interventie vanuit Rusland. Zo brachten zij een bezoek aan de Temporary Support Area (TSA) en hadden zij een gesprek met de Senior National Representative (SNR) van het Nederlandse detachement.

Daarnaast namen de deelnemers van het werkbezoek ruim de tijd om met individuele militairen te spreken over hun werk. Ieder was onder de indruk van de openhartige gesprekken met de militairen over het leven aan de oostgrens van Europa en de effecten ervan op hun leven thuis in Nederland.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Defensie levert een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen, de zogeheten enhanced Forward Presence (eFP). Het gaat om ongeveer 250 militairen voor een multinationale battlegroup. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. Door het zorgwekkende optreden van Rusland besloot de NAVO twee jaar geleden tot het sturen van extra militairen naar de Europese oostgrens.
Het is een van de 'geruststellende maatregelen' voor de Oost-Europese bondgenoten.

Geestelijke begeleiding

Geestelijk verzorgers zijn overal waar militairen gaan, en beschikbaar voor individuele begeleiding van het personeel en hun thuisfront. Daarnaast organiseren zij ook bezinningsmomenten en geven zij commandanten gevraagd en ongevraagd advies. Er zijn ook buiten Nederland geestelijk verzorgers geplaatst zoals op Curaçao.

Foto: Humanistisch raadsman Reinier met Elisabeth van Oostrum (portefeuillehouder humanistische geestelijke verzorging hoofdbestuur Humanistisch Verbond), Christa Compas (directeur Humanistisch Verbond), Anja Machielse (bijzonder hoogleraar en opleidingsdirecteur aan de Universiteit voor Humanistiek) en Carmen Schuhmann (universitair docent praktische humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek).