In 2011 is het 500 jaar geleden dat ‘Lof der Zotheid’ werd uitgegeven, het bekendste boek van Nederlands bekendste humanist Erasmus. Hierin drijft hij de spot met met egoïsme, ijdelheid, dwaasheid en kortzichtigheid. De filosoof maakte geen onderscheid: hij richtte zijn pijlen op vorsten, notabelen en de kerkelijke mores.

Zijn leven lang heeft Erasmus (1466-1536) getracht humanisme en christendom tot een synthese te brengen. Genadeloos en satirisch vocht hij misstanden in de kerk en schijnheiligheid aan. De Rotterdamse humanist Erasmus waart sinds kort rond in het geldverkeer. Want op maandag 24 januari werd het eerste muntstuk van 2 euro geslagen met daarop zijn afbeelding.

Synthese van humanisme en christendom

Volgens Jan Geens, auteur van een artikel over Erasmus in de Humanistische Canon, trachtte Erasmus (1466-1536) zijn leven lang humanisme en christendom tot een synthese te brengen. ‘Op zijn terugtocht te paard over de Alpen in de zomer van 1509, denkt Erasmus aan wat hij in het Italië van de Renaissance, en in Rome in het bijzonder, heeft gezien en beleefd’, schrijft Meens.

‘Het verheugt hem dat hij weldra zijn goede vriend en medestander Thomas Morus – beter bekend als Thomas More – in Londen zal ontmoeten. Mijmerend daarover komt hij op de idee om Moria, de godin der Zotheid, op te voeren en haar op een openhartige wijze in alle vrijheid haar kijk op de wereld en het mensdom, op rijkdom en macht, op kerk en staat te laten voorstellen.’

Amusement

Eigenlijk schreef Erasmus het werk bij wijze van amusement, maar waar hij het voorlas kende het telkens een groot succes.In 1511 werd het gedrukt in Parijs en nog tijdens zijn leven beleefde het 45 herdrukken.  Geens: ‘In heel Europa is het één van de meest gelezen en bewonderde werken geworden, die generaties aan het denken heeft gezet en hen leerde met open blik en gezond verstand de wereld te bekijken.’  

Life is beautiful

Erasmus verzamelde meer dan drieduizend adagia, zinnen die tot de verbeelding spreken en te denken geven. Zelf noemde hij het ‘kleine edelstenen’. Deze oneliners inspireerden filmmakers Mark de Cloe en Jeroen Berkvens om een dertigtal korte films te maken, een afwisselende serie vol observatie, poëtische kracht en fantasie. ‘Life is Beautiful’ laat ons zien hoe wonderlijk het leven is. 

Het euromuntstuk van Erasmus ontvangen?

Deze wordt gewoon in circulatie gebracht. Bestellen kan via de website van de Koninklijke Nederlandse Munt.