De kostbare mens: Bert Boelaars

 

De belangstelling voor levensbeschouwing in het algemeen, en humanisme in het bijzonder, groeit gestaag. Media besteden in toenemende mate aandacht aan de ethische en levensbeschouwelijke kanten van maatschappelijke gebeurtenissen.

 

Hoewel er veel informatiemateriaal over humanisme beschikbaar is, ontbrak tot nu toe een algemeen en breed toegankelijk overzichtswerk. Wie zich wilde oriënteren op het humanistische ideeën- en gedachtegoed, moest zelf op zoek om uit het vele dat voorhanden is de gewenste informatie te verkrijgen. Daarin brengt dit boek verandering.

 

Door dit boek kan iedereen die geïnteresseerd is, in kort bestek en op hoofdlijnen kennismaken met (westers) humanisme. Het is een introductie waarbij geprobeerd is om helder en systematisch de belangrijkste facetten aan bod te laten komen. In de eerste twee hoofdstukken komen uitgangspunten en geschiedenis van het humanisme aan bod. Het derde hoofdstuk laat zien hoe het humanisme in binnen- en buitenland is georganiseerd. Hoofdstuk vier behandelt enkele thema's die bepalend zijn voor de kwaliteit van leven. Nagegaan wordt hoe humanisme vandaag de dag een bijdrage kan leveren aan verbeteringen van de kwaliteit op drie gebieden: opvoeding, natuur en zorg.

 

Bert Boelaars (1952) studeerde sociologie en trad daarna in dienst van het Humanistisch Verbond. Als journalist was hij verbonden aan radioprogramma's van NPS en Humanistische Omroep.

 

Uitgave: Humanistisch Verbond en De Arbeiderspers, Amsterdam 1997
ISBN: 9029503327
222 pagina's
Prijs: € 15,00 (Humanistisch Verbond-leden € 12,00) + portokosten