Direct naar de inhoud
Word lid

De impact van levensvragen in de zorg

Humanistisch geestelijk verzorgers werken op talloze gebieden in de zorg: in ziekenhuizen, verpleeghuizen, de eerstelijnszorg, de psychiatrie, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg en ondersteuning bij AIDS. Humanistisch geestelijk verzorgers lopen in het ontginnen van nieuwe terreinen vaak voorop. Gelukkig maar, want de aandacht voor levensvragen en zingeving zou onderdeel moeten zijn van goede zorg.

Ruimte voor geestelijk verzorgers

Dat wordt ook in steeds meer domeinen van de zorg erkend. Volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt de aandacht voor ‘zingeving’ inderdaad integraal onderdeel van goede zorg. Dat belang van zingeving wordt nog eens onderstreept door de nieuw uitgebrachte richtlijn Zingeving en Spiritualiteit in de palliatieve fase. Deze verplichtingen zijn er niet voor niets. Ze komen tegemoet aan bestaande behoeften van mensen. In de zorg kunnen mensen in de knoop raken met ervaringen van verlies, groeiende afhankelijkheid, ingrijpende gebeurtenissen of de naderende dood.

Vaak kunnen hun vragen hierover niet of onvoldoende delen met hun familie of arts en voelen ze zich in hun verwarring, vragen en geestelijke pijn alleen staan. Dat heeft een groot effect op iemands leven en welbevinden, maar ook op iemands ziekteproces. Dan biedt geestelijke verzorging welkome steun. Dit maken we duidelijk in de brochure van het Humanistisch Verbond, die terecht is gekomen aan de directies van álle zieken- en verpleeghuizen in Nederland.

Steeds alert

Het Humanistisch Verbond is steeds alert in het agenderen van het belang van geestelijke verzorging, in alle domeinen van de zorg. Dat is nodig, want geestelijke verzorging in de intramurale zorg staat mogelijk onder druk.

Lees hier verder over een van onze acties op dit gebied.

Soms kampen mensen met de vraag: “Hoe moet het nu verder?” Geestelijk verzorgers vormen dan een oase van rust. Iedereen kan hun ondersteuning nodig hebben. Want hoe ga je om met dat verdriet en met die kwetsbaarheid?

Deel deze pagina

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.