Politieke correctheid komt overal voor, ook in de wetenschap. Dat blijkt uit boek Over politieke correctheid van Gert Jan Geling en Gebrand Bakker waarover ze onlangs op de site van het Humanistisch Verbond werden geïnterviewd. Sid Lukkassen is lid van het Humanistisch Verbond en herkent veel in het boek van Geling en Bakker.

Door Sid Lukkassen

“In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.” 

Zelf heb ik ook ervaren dat academici die zich anders uiten dan de consensus, te maken krijgen met tegenwerking. Dat gaat van kleine pesterijtjes tot serieuze uitsluiting. Hierover publiceerde ik in de NRC.

Toen ik een proefschrift schreef, kreeg ik hiermee te maken. Islamkritische citaten uit mijn promotors boek werden geschrapt onder druk van een leescommissielid. Daarnaast moest ik een onderzoeksvoorstel indienen met begroting voor een onderzoekaanstelling van een jaar. De begroting werd goedgekeurd. Plots werd de financiering om redenen die nooit toegelicht zijn verkort tot een half jaar.

Topje van de ijsberg

Achteraf hoorde ik dat de voorzitter van de beoordelingscommissie tegen een studiegenoot zei: “Lukkassens project voldeed aan alle richtlijnen dus ik moest het goedkeuren. Maar in politiek opzicht baalde ik als een stekker dat ik het niet kon afkeuren.” Dit is slechts het topje van de ijsberg: Frits Bosch onthult er meer over in zijn boek In Holland Staat een Huis.

Geling en Bakker leggen echt de vinger op de zere plek. Alleen al deze week kreeg ik vier bronnen toegestuurd (bron 1 | 2 | 3 | 4) die aantonen dat universiteiten ideologisch zeer eenzijdig zijn bepaald. Het is een trend die vanuit de VS is overgewaaid. Deze ideologische beklemming zien we ook bij het initiatief Vrij Links: een groep van progressieve linkse mensen die pal staan voor vrijheid van meningsuiting, zelfbeschikkingsrecht en zelfstandig denken – zij zijn sterk gekant tegen godsdienstdwang en identiteitspolitiek. Deze groep wordt door anderen op links juist weer aangevallen omdat ze dezelfde meningen zouden uiten als bijvoorbeeld de PVV en het Forum voor Democratie: daarom keurt identitair links de beweging Vrij Links af.

Dit gebeurt ook nog eens op grond van het zogenoemde “Argumentum ad Cliteurum” – genoemd naar voormalig voorzitter van het Humanistisch Verbond Paul Cliteur die seculier humanisme uitdraagt. Identitair en politiek-correct links wil het humanistische gedachtegoed kapen: zij accepteren het niet dat personen die er werkelijk voor staan zichzelf ‘links’ noemen en dit gedachtegoed verdedigen.

Antiklerikaal links

De grap is dat wat antiklerikaal links vroeger wel propageerde (en waar Vrij Links nu aan refereert), nu slechts vooral door ‘rechts’ verdedigd lijkt te worden. Linkse academici als Merijn Oudenampsen verwijten het FvD “te doen alsof ze voor verworven mensenrechten staan” – denk aan rechten voor homoseksuelen of ongelovigen. Sommige academici kunnen simpelweg niet geloven dat een aanzienlijk deel van links deze waarden heeft verkwanseld en dat anderen deze waarden wel verdedigen. Daarom moeten rechts-realisten zich niet in een hoekje laten drukken als zijpal staan voor de waarden die het humanisme en de moderne tijd ons hebben gebracht.

Het begrip ‘linkse kerk’ kent iedereen: hoe sterk is de politieke correctheid? Mogen we sinds Pim Fortuyn weer ‘alles zeggen’? Velen houden hun mening angstvallig voor zich – bang voor de effecten op hun reputatie, carrière, relaties en financiën.

Jaap van Praag

Dit toont het boek Over politieke correctheid wel aan. Ook hebben velen behoefte aan een levensbeschouwelijk huis, waar zijn op basis van rationaliteit kunnen praten over de thema’s die door verschillende anderen worden weggepoetst. Laat de grote humanist Jaap van Praag hier als inspiratie dienen, die een stem gaf aan velen die monddood werden gemaakt in een tijd waar zij niet voor hun mening konden uitkomen.

Het wordt tijd te laten zien dat ‘links’ en politiek-correct niet het monopolie hebben op humanisme, vrijzinnigheid en mensenrechten – in sommige gevallen brengen ze deze verworvenheden zelfs in gevaar! Laat ons samen deze verworvenheden verdedigen en uitdragen, en met elkaar het open debat voeren.

Dr. Sid Lukkassen (1987) is historicus en gepromoveerd in de filosofie, en is gespecialiseerd in humanisme en media-analyse. Hij doceerde filosofie van de geschiedenis en filosofie van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit. Lukkassen werkt nu als onafhankelijk onderzoeker en publiceert binnenkort het boek Kerkgangers en Zuilenbouwers.Verder is hij bekend van optredens bij onder meer Buitenhof en Café Weltschmerz.