De Dialoog zorgt ervoor dat mensen positiever zijn over homoseksualiteit. Dat blijkt uit een evaluatie-onderzoek van Sharon Polak en Judith Zijlstra van het Humanistisch Verbond. Dat komt vooral door de persoonlijke ontmoeting met een homo of lesbienne.

Polak en Zijlstra presenteerden hun bevindingen vorige week aan de Dialoogpartners en gasten, waaronder Els Veenis, hoge ambtenaar op het Ministerie van OCW. De evaluatie bestond uit een onderzoek onder 104 deelnemers en 14 organisatoren en gespreksleiders van 11 dialogen. Er bleek onder meer uit dat hoewel het thema homoseksualiteit onder de HV-leden minder lijkt te leven, het HV-ledenpanel liet dat eind vorig jaar duidelijk zien, is het praten over en accepteren van homoseksualiteit (seksuele diversiteit) helemaal niet overal mogelijk.

Op allerlei plekken voelen homo’s zich achtergesteld en gediscrimineerd. Daarom is het belangrijk de effecten van de Dialoog te onderzoeken en te bespreken en waar mogelijk de dialoogvorm -ook bij andere thema’s- te gebruiken.

Tijdens een groot deel van de Dialogen die het HV vorig jaar organiseerde, zijn de deelnemers bevraagd over het effect dat het houden van een dialooggesprek op hen had. Deze diverse groep mensen was voor 58 procent  afkomstig uit één van de drie grote religies: hjndoeïsme, islam of christendom, 15 procent uit overige religies, zoals winti en rastafari, en telde meer vrouwen dan mannen. Zij kregen de volgende vragen voorgelegd: In hoeverre is de methode van de Dialoog in staat om de juiste doelgroep te bereiken? Kan de Dialoog bij deze doelgroep een positieve verandering teweeg brengen in hun opvattingen en houding ten opzichte van homoseksualiteit? En op wat voor manier kan de methode aangepast worden om meer effect te behalen?

Positiever

Judith Zijlstra liet het volgende zien: Stond meer dan de helft aanvankelijk neutraal tot positief en 10 tot 15 procent negatief tegenover homoseksualiteit, na een dialoog ging 45 procent van de deelnemers positiever denken over dit onderwerp. 
Van de groep die aanvankelijk negatief dacht over homoseksualiteit gaf een derde aan positiever over dit thema te zijn gaan denken. De belangrijkste reden waardoor mensen anders over homoseksualiteit gaan nadenken is de ontmoeting met een homo of lesbienne en de persoonlijke verhalen die zij deelden. Dat maakte de meeste indruk.

Kracht

En dat is dan ook precies de kracht van de Dialoog, liet Sharon Polak eerder al aan HUMUS weten: ‘Mensen kennis te laten maken met elkaar, iemand die openlijk homo of lesbisch is, met iemand voor wie religie richtinggevend is, zodat je de mens gaat zien en niet een categorie.’

Zo wordt het ook omschreven in de evaluatie: ‘deze methode werkt zo goed omdat deze iedereen in z’n waarde laat.’ Ook in de ontmoeting met een homoseksuele man of vrouw uit de eigen gemeenschap schuilt een grote kracht. Maar om de effecten blijvend te laten zijn, is het essentieel dat er meerdere bijeenkomsten binnen dezelfde groep worden georganiseerd.

Met het afronden van het project loopt de directe inzet van het HV bij De Dialoog af, maar anderen nemen het over. De afgelopen 10 jaar hebben laten zien dat de methode ‘bijzonder succesrijk is,’ als gelijkwaardige manier om met elkaar in gesprek te gaan en ook te benoemen waar het wringt en schuurt. Dat pas bij het humanisme en daarom stelt de dialoog de methodiek ook ter beschikking. In ieder geval gaan humanistisch geestelijk begeleiders ermee aan de slag in de ouderenzorg, want daar schuurt en wringt homoseksualiteit nog dagelijks.

Uitloper van de dialoog dit jaar

  • In samenwerking met een aantal humanistisch geestelijk begeleiders en het project ‘de Roze Loper’ (een initiatief van COC, Anbo, Movisie en Schorer) wordt gewerkt aan het beter bespreekbaar maken van homoseksualiteit in de ouderenzorg. De Schorerstichting zal niet meer participeren in het realiseren van deze plannen. Sinds 15 maart is de stichting failliet. De methode van De Dialoog wordt zoveel mogelijk aan hen overgedragen.

Meer lezen, kijken en luisteren