Alle gezonde inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder zullen vanaf 1 januari 2015 gecoacht worden in hun deelname aan de participatiesamenleving. Burgers worden gekoppeld aan een participatiecoach, die hun activiteiten nauwlettend volgt.


Volgens Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, komt de overheid hiermee tegemoet aan de vele klachten dat het allemaal 'te snel' zou gaan. Klijnsma: 'De participatiesamenleving zal voor veel mensen een grote en plotselinge overgang zijn. Men is niet meer gewend de steunkousen van de buurvrouw aan te trekken, het huis van een bejaarde schoon te maken of een bypassoperatie te verrichten bij vader. Daarom bieden wij de mensen een steuntje in de rug, iemand op wie zij terug kunnen vallen en die hen zo nodig stimuleert.'

De coaches zullen de verrichtingen van hun cliënten op de voet volgen. Iedere burger moet minstens vier participatie-activiteiten per maand verrichten en deze invullen op een online-participatiebriefje. Bij onvoldoende participatie, of onjuist invullen van het briefje zal men gekort worden op vrijwillige hulp zodra men zelf hulpbehoevend is.
Participatiecoaches organiseren verder scholingen, zoals in het omdoen van steunkousen, het douchen van dementerenden, of het herkennen van een buurman die al jaren dood in zijn huis ligt. Sommige modulen zullen een verplicht karakter krijgen voor iedere burger.

Klijnsma: 'De nieuwe samenleving vraagt veel van ons allemaal. Coaches hebben daarom oa toegang tot beelden van straatcamera's en telefoongesprekken om na te gaan of hun cliënten wel voldoende vrijwillig hun medemens helpen. Het systeem onthoudt alles. Als je nu niet meedoet, kom je op de online zwarte lijst en heb je een probleem als je over dertig jaar gaat dementeren.'

Voor de functie 'participatiecoach' zullen de komende vijf maanden ruim 44.000 mensen worden opgeleid. De meesten van hen zullen worden geselecteerd uit de bestanden van het UWV en werken tegen het minimumloon. 'Het is een aantrekkelijke baan voor langdurig werklozen', aldus Gert-Jan van der Meijden, directeur van het UWV Rotterdam, 'je doet dankbaar werk voor je medemens en je helpt een nieuwe samenleving op te zetten.'

Praktisch probleem is nog dat de coaches zelf ook in hun maatschappelijke participatie moeten worden ondersteund. Ondersteuning door een collega kan fraude en vriendjespolitiek in de hand werken. Zolang hier nog geen oplossing voor is bedacht, hebben de coaches een vrijstelling van de participatiesamenleving.

Meer 'serieuze aandacht' voor dit onderwerp vanaf 21 september op onze website en in het ledenblad Human