Direct naar de inhoud
Word lid

Caroline Suransky (Internationaal humanisme)

Caroline Suransky is lid van het bestuur met portefeuille internationaal humanisme.

Ze vindt het belangrijk dat het Humanistisch Verbond zich inzet voor de belangen van hen die ervoor kiezen niet gelovig te zijn. “Maar gezien mijn persoonlijke en professionele achtergrond staat de H voor mij vooral voor humaniteit, voor betrokkenheid en verbinding in een complexe samenleving, waar een humanistische stem in het publieke debat een waardevolle bijdrage kan leveren.”

Suranksy komt uit een humanistisch nest. “Bij mijn geboorte in 1961 waren mijn ouders al lid van het Humanistisch Verbond. Zelfs het huis waarin ik geboren werd, hoorden zij van het Humanistisch Verbond. Mijn vader noemde ik altijd ‘orthodox atheïstisch’ vanwege zijn grote afkeer van alles wat met religie te maken had.”

“Aan de Universiteit Utrecht studeerde ik wijsgerige pedagogiek en al tijdens mijn studie verbleef ik veel in het buitenland. Zo woonde ik een half jaar in de Joods-Palestijnse nederzetting Neve Shalom/Wahat e Salam in Israël en werkte daarna bijna vijf jaar in de Verenigde Staten. Daarop volgden tien jaren in Zuid Afrika. Voor mij was dit een heel vormende tijd. In de turbulente periode tussen vijf jaar vóór en vijf jaar ná de eerste democratische verkiezingen van 1994 was het leven in Zuid-Afrika bijzonder intens. Ik heb in die periode veel geleerd over persoonlijke en politieke kanten van ‘een menswaardig bestaan’ en ‘humaan samenleven’ in een wereld vol verschillen en ongelijkheden.”

“Ook zou ik me willen inzetten voor het versterken van de onderlinge verbindingen tussen partners in de Humanistische Alliantie. We kunnen ieders kracht en expertise goed gebruiken in een Humanistische maatschappelijke beweging, waarin we ook internationaal de banden kunnen versterken.”

Vrij kort na haar terugkeer naar Nederland in 1998 is ze gaan werken op de Universiteit voor Humanistiek. “Het verbinden van wetenschap en waarden spreekt me aan. Zes jaar lang zat ik in het College van Bestuur van de UvH, als portefeuillehouder Onderwijs. Ook richtte ik met collega’s het UvH Kosmopolis Institute op waarin we nauw samenwerkten met HIVOS, het Humanistisch Instituut voor Samenwerking met Ontwikkelingslanden.”

Deel dit

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.