In de aflevering van 25 februari van de YouTubeserie #BOOS van Tim Hofman zagen we een aangedane Leon. Leon deed namelijk aangifte tegen de homofobe uitspraken van predikant Anthonie Kort. Justitie vertelde hem dat deze discriminerende uitspraken toegestaan waren omdat ze vanuit Kort’s geloofsopvatting komen.

Tot onze verontwaardiging wordt artikel 6 uit de grondwet over godsdienstvrijheid hier boven artikel 1 dat discriminatie verbiedt gesteld. Terwijl deze even belangrijk moeten zijn. Ieder moet immers vrij kunnen beslissen wat diegene gelooft, maar ook het deurbeleid van hun eigen liefdesleven kunnen bepalen zonder hierom gediscrimineerd te worden.

Wij doen dan ook een oproep aan demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het beschermen van LHBTI+ rechten in Nederland. Met onze brief vragen we hem om de discussie te starten over de reikwijdte van artikel 6 en de manier waarop met botsingen met artikel 1 om moet worden gegaan. Deze kun je hieronder lezen.

Brief aan minister Grapperhaus

Brief aan minister Grapperhaus over het stellen van godsdienstvrijheid boven discriminatie.