Woensdag 18 november vond de eerste digitale bespreking plaats van het boek “Als ze het over Marokkanen hebben” van Arnon Grunberg. De kern van het boekje is zijn 4-mei lezing van dit jaar, waarvoor Grunberg veel lof heeft ontvangen.

Aan de hand van een drietal door de moderator geformuleerde thema’s is er in een kleine groep via een ZOOM-bijeenkomst van gedachten gewisseld.

Deze thema’s waren:

  • herdenken
  • minderheden
  • menselijke eigenschappen

Na een levendig gesprek hebben we via Youtube naar de door Grunberg uitgesproken 4-mei lezing in de Nieuwe Kerk in Amsterdam gekeken. De eensluidende conclusie was dat zowel het boekje als de lezing indrukwekkend zijn. Een aanrader!

De volgende digitale bijeenkomst is woensdag 2 december. We spreken dan met elkaar over het boekje “De toekomst van Nederland. De kunst van richting te veranderen” van rijksbouwmeester Floris Alkemade. Ook nu geldt: de bijeenkomst wordt zo vormgegeven dat u mee kunt doen zonder het boekje zelf gelezen te hebben. Voor meer informatie en inschrijven zie de Haaglanden Vaste Activiteiten.