Naast PvDA en GroenLinks eisen nu ook VVD en D66 dat er gewaarborgd wordt dat de keuzehulp en de overige uitingen van keuzehulporganisaties niet eenzijdig mogen zijn. Zij betwijfelen sterk, net als het Humanistisch Verbond, dat Siriz vrouwen niet in vrijheid kan laten kiezen bij het afbreken van hun zwangerschap. 
Vorige week werd tijdens een debat in de Tweede Kamer met staatssecretaris Blokhuis opnieuw duidelijk dat Siriz bestuurlijk verbonden is aan een anti-abortuswebsite over de Week van het Leven. Vera Bergkamp (D66) heeft genoeg van deze dubieuze verwevenheid. „Ergens moet je wel een grens trekken”, vindt ze. Ook VVD-Kamerlid Ockje Tellegen had graag ’meer reflecterend vermogen’ bij de staatssecretaris gezien.
Siriz komt voort uit de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), die een anti-abortuslobby voert. Ze zijn financieel en bestuurlijk aan elkaar verbonden, en delen dezelfde missie: ‘het vergroten van een maatschappelijk en politiek draagvlak voor de bescherming van het ongeboren menselijk leven ‘. Mede dankzij acties van het Humanistisch Verbond is abortuskeuzehulpverlening onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. GroenLinks en PvdA eisten al eerder onafhankelijke abortuskeuzehulp door onder meer het instellen van een centraal onafhankelijk meldpunt.
We zijn zeer verheugd dat nu ook D66 en VVD zich zo uiten voor de zelfbeschikking van vrouwen. Vooral omdat met subsidie van de overheid anti-abortusorganisaties een steeds groter deel uit van de hulpverlening aan vrouwen uitvoeren die onbedoeld zwanger zijn. Terwijl de suggestie wordt gewekt dat deze hulp neutraal is, wordt de opvatting verspreid dat vrouwen van abortus moeten afzien. Het Humanistisch Verbond vindt echter dat in kwesties van leven, liefde en dood zelfbeschikking voor alles gaat. Daarom hebben we de afgelopen weken met kamerbrieven, een stevige lobby en verschillende opiniestukken in landelijke bladen het gesprek op gang gebracht.

Niet bij laten zitten

De twee coalitiepartijen laten het er niet bij zitten en dienen nu alsnog een plan in waardoor hulporganisaties geen subsidie meer kunnen krijgen als ze betrokken zijn bij activiteiten die zwangere vrouwen sturen als het gaat om abortus. Dat plan kan op een Kamermeerderheid rekenen.
Ook het Humanistisch Verbond strijdt door voor de zelfbeschikking bij dit onderwerp. Komende week sturen we een brief aan alle gemeenten waarin we hen oproepen bufferzones in te stellen rond abortusklinieken, zodat vrouwen ongehinderd door agressieve anti-abortusdemonstranten hun weg naar de kliniek kunnen vinden.
Update 11 december
Op 11 december kreeg het debat een vervolg.Het ging er weer stevig aan toe tijdens het debat over anti-abortusorganisatie Siriz. Staatssecretaris Blokhuis heeft in antwoord op verschillende moties toegezegd een indringend gesprek te gaan voeren met partijen die abortuskeuzehulp willen verlenen, en erop toe te zien dat de hulp én de overige uitingen van de organisatie niet sturend zijn in één bepaalde richting.

Zoals we zagen in de Week van het Leven en bij de Mars voor het Leven (openlijk gesteund door Siriz), waar gebeden werd voor vergeving voor onze zonden en abortus als kwaad werd neergezet, gaan wij er vanuit dat Siriz in dat gesprek wel erg veel uit te leggen heeft en vertrouwen we erop dat de staatssecretaris de juiste conclusie zal trekken: geen subsidie voor keuzehulp bij abortus door een anti-abortus organisatie. Binnenkort wordt er in de Tweede kamer over de moties gestemd. We blijven het volgen natuurlijk. Kijk verder

Lees meer over onze acties op onze abortus-dossierpagina

Steun ons

Wilt u ons steunen, zodat we nog meer kunnen bereiken?

Ga dan naar humanisme.nu en word lid.

John Min

John Min

Voormalig eindredacteur

John Min was hoofdredacteur bij het Humantisch Verbond
Profiel-pagina