Wie is een vrijdenker en wat is vrijdenken? Zo simpel en eenduidig is het antwoord niet. Wie voor de een vrijdenker is, kan door de ander als oproerkraaier worden gezien. Ook verandert onze mening over wie een vrijdenker is in de loop der tijd. De tentoonstelling Vrijdenkers: van Spinoza tot nu daagt dan ook de bezoeker uit zelf positie te bepalen.

De tentoonstelling opent op 5 september en is een samenwerking van het Humanistisch Verbond met het Amsterdam Museum. De aandacht gaat uit naar vrijdenkers als vernieuwers, idealisten, dwarsliggers, vrije geesten én activisten. In een tijdspad van 4 eeuwen langs onder meer Spinoza, Aletta Jacobs en Theo van Gogh worden je gedachten bevraagd: hoe tolerant zijn we eigenlijk voor afwijkende denkers en doeners? In hoeverre geven we ruimte aan de mening van een ander? Mag men mensen ‘cancelen’ om hun mening en verdient iedereen een podium? Vragen dus die er nu toe doen. Door het leggen van verbanden tussen hedendaagse gebeurtenissen en historische ontwikkelingen wordt de bezoeker aangespoord tot reflectie en discussie.

Kritische geesten en hedendaagse kunstenaars

Te zien zijn onder andere de banvloek die door de Joodse gemeenschap in 1656 tegen Spinoza werd uitgesproken wegens ‘gruwelijke ketterijen’, de typemachine van Theo van Gogh, de T-shirts van de eerste Black Lives Matter-demonstratie en de handtas van kunstenaar Tinkebell die zij maakte van haar eigen kat. De tentoonstelling laat zien en horen wat de kritische geesten dachten, wat hen dreef, en hoe de samenleving erop reageerde. Velen kregen te maken met afkeuring, intimidatie, repressie en geweld. Iedereen die vraagtekens plaatst, kan onder vuur komen te liggen.

Hedendaagse kunstenaars zijn gevraagd te reflecteren op thema’s als religie, vrijheid van meningsuiting, feminisme, gender en etniciteit. Zo geven onder andere kunstenaars Martijn Engelbregt, Aam Solleveld, Ni Haifeng, Mounira Al Solh, Jonas Staal, Patricia Kaersenhout, Jan Hoek en Luciano de Boterman hun kijk op historische vraagstukken rond vrijdenken.

De tentoonstelling loopt tot 27 februari 2022 en is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Waarom nu deze tentoonstelling?

In 2021 bestaat het Humanistisch Verbond 75 jaar. Dat vieren we met allerlei activiteiten door het land, een jubileumfeest, bijzondere fietsroute en de Vrijdenkers-tentoonstelling.

Het Humanistisch Verbond zet zich al 75 jaar in voor de vrijheid van denken. Onze slogan is niet voor niks ‘vrij denken, samen leven’. Humanisten streven naar menselijke waardigheid (humaniteit) voor ieder individu. Dat lukt volgens hen het beste in een democratische rechtsstaat waarin mensen vrij en gelijk kunnen leven. Als democratische rechtsstaat is Nederland op veel punten liberaal. Zoals de mogelijkheid tot crematie, buitenkerkelijkheid, het homohuwelijk, abortus, euthanasie en vrouwenstemrecht. Tegelijkertijd staat de vrijheid van meningsuiting voortdurend ter discussie. Vrijdenken blijft van fundamenteel belang voor het behoud van de open samenleving.

WIJ ZIJN JARIG

In 2021 bestaat het Humanistisch Verbond 75 jaar. Al sinds 1946 zijn wij de enige organisatie in Nederland die opkomt voor een vrije en humane samenleving. Deze mijlpaal vieren we groots en het hele jaar door. Hoe?

>>Lees hier over al onze activiteiten