De recente ontwikkelingen betekenen een teleurstellend verlies voor de dialoog en de diplomatie. Mensenrechten en waarden zoals vrijheid, medemenselijkheid, vrede en rechtvaardigheid zijn in het geding. Als humanisten kunnen wij ons in deze tijden inzetten door solidariteit uit te spreken met getroffenen. Dichter bij huis kunnen we onze naasten en collega’s een luisterend oor bieden en mensen aanzetten tot reflectie, medemenselijkheid en dialoog. Ook het werk van onze Humanistisch Geestelijk Verzorgers is hierbij onmisbaar.

Als Humanistisch Verbond roepen wij de Nederlandse regering en de internationale gemeenschap op om zich in te zetten om menselijk lijden zoveel mogelijk te voorkomen in deze oorlog, om in te zetten op humane hulp en oplossingen en erop toe te zien dat het internationaal recht gerespecteerd wordt.

Robbert Bodegraven door Jitske Schols

Robbert Bodegraven

directeur Humanistisch Verbond

Profiel-pagina