De bedenktijd houdt in dat zwangeren verplicht vijf dagen hun beslissing moeten overdenken, voordat ze een abortus kunnen doen. Om 14:00 is er een stemming over de motie van de PvdA en GroenLinks om de vijf dagen beraadtermijn af te schaffen. D66 heeft eerder deze week een wetsvoorstel ingediend om deze bedenktijd af te schaffen. Over dit wetsvoorstel wordt in april gestemd.

“Als de bedenktijd wordt afgeschaft is dat een geweldige overwinning”, zegt campaigner Hannah Hamans. “Sinds de jaren 80 zijn er geen grote aanpassingen geweest in de wetgeving. Er is tweemaal uit de evaluatie van de wet afbreking zwangerschap gebleken dat de minimale wettelijke bedenktijd van vijf dagen beter kan worden afgeschaft. Het is dus hoog tijd dat de politiek gehoor geeft aan wat eruit de evaluaties van abortuswet tot tweemaal toe naar voren kwam.”

Er is breed maatschappelijk draagvlak voor de wijziging. Het Verbond brengt samen met Rutgers, Bureau Clara Wichmann, Abortion Network Amsterdam, Women on Waves en De Bovengrondse een gezamenlijk statement naar buiten. “Het is erg belangrijk voor zwangeren om de verplichte beraadtermijn van vijf dagen voor een abortus af te schaffen. Uit onderzoek en uit de praktijk blijkt namelijk dat arts en cliënt samen goed kunnen bepalen of een bedenktijd nodig is of niet. De wettelijke minimale bedenktijd leidt bij velen tot het onnodig lang uitdragen van een ongewenste zwangerschap en gaat tegen adviezen van de WHO (World Health Organization) in. Deze onnodige betutteling moet stoppen. Daarom is het ook zaak dat de politiek zorgt dat het zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.”

Mocht de motie aangenomen worden, dan blijft het Humanistisch Verbond en de andere partijen politieke druk zetten. Zodat het na de verkiezingen hopelijk tot een wetswijziging komt.