Tijdens de vergadering heeft het bestuur toegezegd dat de correcte financiële stukken later in het jaar gepubliceerd zouden worden nadat de bevindingen van de kascontrolecommissie verwerkt zijn in de nieuwe stukken. Dat is inmiddels gebeurd en de kascontrolecommissie heeft het advies gegeven om het bestuur decharge te verlenen.

Het bestuur is verheugd dat dit nu is gebeurd en dankt iedereen die hier een positieve bijdrage aan heeft geleverd.

FINANCIEEL OVERZICHT 2021

Verklaring kascontrolecommissie