groningen slachtoffers aardbeving
Beeld door: David Vroom

De overheid moet het vertrouwen van slachtoffers herstellen door het menselijke verhaal op de voorgrond te plaatsen. Naast praktische en financiële hulp is er geestelijke hulp nodig. Geld herstelt misschien de scheuren in de huizen, maar niet die in de mensen.  

Robbert Bodegraven, directeur van het Humanistisch Verbond: “Het leed van de bewoners van het aardbevingsgebied is na tien jaar niet langer te repareren met alleen een schadevergoeding. In Groningen zijn sommige mensen totaal de regie kwijt over hun eigen leven. Ze zijn ook nog eens met desinteresse en wantrouwen benaderd. De commissie moet dit erkennen en kiezen voor medemenselijkheid.” 

Erken de existentiële crisis 

Geestelijk verzorgers en het Humanistisch Verbond trekken samen aan de bel: er is sprake van een existentiële crisis in het aardbevingsgebied. Mensen in Groningen voelen zich machteloos, depressief, niet gehoord, niet gekend en tegen elkaar uitgespeeld. Dit na jaren van slepende overheidsprocedures en ongelijke of ongelijktijdige behandeling. De getroffen mensen hebben met elkaar gemeen dat ze vragen zijn gaan stellen over de eigen regie op het leven, over het vertrouwen in de ander en het systeem, of zelfs over de zin van het leven. De hele aardbevingsproblematiek grijpt diep in in hun levens en existentieel welzijn. De politiek moet dit expliciet erkennen, voordat straks dezelfde fouten als in de toeslagenaffaire worden gemaakt en een hele groep mensen voorgoed hun vertrouwen in zichzelf, anderen en de overheid verliest.   

Zorg voor structurele geestelijke verzorging 

In Groningen voeren geestelijk verzorgers gesprekken met gedupeerden die al jaren in slepende procedures zitten en worstelen met zingeving. Geestelijk verzorgers zijn professionals die begeleiding, hulpverlening en advisering bieden bij zingevingsvragen en levensbeschouwing. Niet alleen in Groningen, maar door heel het land. Bij Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied zijn ze afhankelijk van tijdelijke overheidssubsidies. Door het gebrek aan financiering hebben meerdere geestelijk verzorgers hun werk in het aardbevingsgebied moeten stoppen. Terwijl de mensen in Groningen juist behoefte hebben aan langdurige aandacht en zorg: niet alleen tijdens het hoogtepunt van de ramp, maar ook op langere termijn.  

‘Aardgaswinning Groningen veroorzaakt existentiële crisis bij inwoners’

Lees hier de brief van directeur Robbert Bodegraven

Petitie ‘Geestelijke verzorging voor iedereen!’ 

Zeker bij een ingrijpende of traumatische ervaring hebben mensen baat bij geestelijke verzorging. Toch is (extramurale) geestelijke verzorging niet voor iedereen toegankelijk. Dit is te wijten aan de huidige regeling. De subsidieregeling ‘Geestelijke Verzorging Thuis’ biedt alleen een vergoeding als je ongeneeslijk ziek bent óf boven de 50 jaar. Ten tweede is veel geestelijke verzorging afhankelijk van tijdelijke financiering, waardoor de voortzetting onzeker is. Het Humanistisch Verbond heeft daarom ook een petitie gelanceerd richting minister Conny Helder: schaf de vijftigplusgrens af en zorg voor structurele financiering. Omdat mensen, zeker bij rampen en crisissen, recht hebben om gehoord en gezien te worden. 

Geestelijke verzorging nu!

Voor existentiële pijn helpen geen zware diagnose of medicijnen. Geestelijke verzorging helpt wel. Wij willen dat de politiek hier iedereen toegang toe geeft.

Lees verder: