Beslispunten ALV 2021

Beslispunten ALV februari

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Humanistisch Verbond Assen e

Verslag ALV 2020

Jaarverslag HV Assen e.o. 2020 (1)

Jaarverslag activiteiten HV-Assen 2020

Toelichting financiële stukken HV Assen e

2020 Formulier 1 balans

balans

2020 Formulier 2 exploitatie

exploitatie

Aanbevelingen Kascontrolecommissie januari 2021

aanbevelingen kascommissie

Introductie nieuw bestuurslid Marlon Busstra

Introductie Marlon Busstra

Activiteitenkalende2021

activiteitenkalender

Begroting HV 2021

Begroting