Er is een noodwet van toepassing die het mogelijk maakt om de leden digitaal te raadplegen, ook al is dat niet in de statuten opgenomen.

We hebben dit getoetst bij het Landelijk Bureau.

Wij vinden dit het beste alternatief.

De stukken kunt u hieronder vinden.

Wij verzoeken u om deze te lezen en indien u het niet eens bent met één of meerdere stukken, ons dit per mail – onderbouwd – voor 4 februari 2021 te laten weten. [email protected]

Alle eventuele op- en aanmerkingen zullen wij aan de inzender beantwoorden en wij zullen deze tevens bundelen, zodat wij ze bij een volgende ALV aan u allen kunnen overleggen.

Indien u akkoord gaat met de gepresenteerde stukken hoeft u niet te reageren

Wij hopen op uw begrip voor deze werkwijze, willen u heel hartelijk danken voor uw deelname en we wensen u vooral: blijf gezond.

Vriendelijke groet,

Het bestuur

Beslispunten ALV 2021

Beslispunten ALV februari

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Humanistisch Verbond Assen e

Verslag ALV 2020

Jaarverslag HV Assen e.o. 2020 (1)

Jaarverslag activiteiten HV-Assen 2020

Toelichting financiële stukken HV Assen e

2020 Formulier 1 balans

balans

2020 Formulier 2 exploitatie

exploitatie

Aanbevelingen Kascontrolecommissie januari 2021

aanbevelingen kascommissie

Introductie nieuw bestuurslid Marlon Busstra

Introductie Marlon Busstra

Activiteitenkalende2021

activiteitenkalender

Begroting HV 2021

Begroting