Meestal geven we een jaartiental pas achteraf een – vaak – Engelstalige naam, maar toch wil ik stil staan bij deze overgang. Waarschijnlijk verdwijnt vanaf 2020 ook het duizendtal bij het noemen van het jaartal. De verwachting is dat we vanaf dan spreken van twintig, twintig in plaats van tweeduizendtwintig, een beeld dat ook alles sneller, korter zal worden.

toekomstvisie

Maar er gaat mijn inziens meer veranderen!

Daarbij wil ik met jullie terugkijken naar de presentaties en discussies tijdens de Socrates Summer School eind aug bij ISVW te Leusden. De verschillende Socrates hoogleraren gaven ieder vanuit hun eigen leerstoel een inleiding op de vraag wat het betekent mens te zijn, naar aanleiding van het boek: Homo Deus van Yuval Noah Harari.

Daarbij werd ingegaan op zaken als autonomie, zelfkennis, duurzaamheid, humanisering robotisering, liberalisme, zingeving en vrije wil. Kortom heel veel onderwerpen waar we als humanisten iets van (moeten) vinden. Wat betekent dit voor jouw eigen ontwikkeling en wat verwacht je daarvan van het Humanistisch Verbond, daar wil ik graag met je over in gesprek.

Van deze sessie is een boekje gemaakt, waarvan ik er tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst een aantal mag weggeven!
Ook sluiten we af met een gezamenlijke toast op het nieuwe jaar.