Interactieve lezing door Jan de Bas, Rotterdams filosoof en hystoricus.

Denken aan de toekomst kan een vorm zijn van levenskunst. In de levenskunstfilosofie worden persoonlijke vragen gesteld met als doel meer eigenaarschap te krijgen over het onderwerp waar de vragen betrekking op hebben. Dit geldt in deze bijeenkomst voor de toekomst. Op welke wijze kan ik als mens invloed uitoefenen op de toekomst? Bestaan er middelen om dit te realiseren? Is de toekomst wel beïnvloedbaar? Wat wordt eigenlijk onder toekomst verstaan?

Deze vragen staan centraal tijdens deze interactieve bijeenkomst: er is ruimte
voor gesprek en er wordt gewerkt aan opdrachten. Denk mee en luister.

Toegang is gratis. Aanmelden kan door contact op te nemen of een bericht te sturen naar Jeannette.
tel: 06 – 44 31 36 47
email: [email protected]