Agenda Rotterdam-Rijnmond

Zondagochtendbijeenkomst: "Is het mogelijk het voeden van oorlog te stoppen?".

18 mrt

Zondagochtendbijeenkomst: "Is het mogelijk het voeden van oorlog te stoppen?".

En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. 

(Jesaja 2.4)

8 eeuwen voor Christus heeft de profeet Jesaja deze woorden al uitgesproken. Voor het gebouw van de Verenigde Naties (VN) in New York staat een beeld van een man die een zwaard omsmeedt tot een ploegschaar. Dit beeld is in 1958 geschonken door de toenmalige Sovjet Unie aan de VN. Het beeld staat symbool voor het einde van geweld/oorlog en het begin van Wereldvrede.

Onze bedoelingen zijn goed. Deze Wereldvrede hebben wij niet kunnen realiseren. Ook in onze tijd hebben grote aantallen mensen van de wereldbevolking nog altijd te maken met oorlog. Is het mogelijk het voeden van oorlog te stoppen?

Deze zondag willen de Quakers, Erik Dries en Karen King, ons laten meedenken over deze vraag. Zij zullen vertellen over de wijze waarop zij sinds een aantal jaren met deze vraag bezig zijn. Welke acties zij hebben ondernomen en welke acties zij nog altijd ondernemen.

Om u in te lezen de website: https://stopfuellingwar.org

Beeld: Stop Fuelling War (https://www.facebook.com/StopFuellingWar/)