De thema’s worden per keer in onderling overleg vastgesteld. Mocht u zelf ideeën willen inbrengen, dan horen wij die graag van u. U bent van harte welkom! Voorkennis van het onderwerp is niet nodig. Vanwege een maximaal aantal deelnemers in het wel nodig u vooraf aan te melden.

Let op: om voldoende afstand te kunnen houden wordt de bijeenkomst gehouden in de Groote Sociëteit!

Meer informatie?
Bel Tini Spikman, 038-3376574