De thema’s worden per keer in onderling overleg vastgesteld. Mocht u zelf ideeën willen inbrengen, dan horen wij die graag van u. U bent van harte welkom! Voorkennis van het onderwerp is niet nodig.

Toegankelijk voor leden én voor niet-leden van het Humanistisch Verbond, elke tweede zondagochtend van de maand van 10.30 tot 12.00 in Hotel Fidder.

Meer informatie?
Bel Tini Spikman, 038-3376574