De thema’s worden per keer in onderling overleg vastgesteld. Mocht u zelf ideeën willen inbrengen, dan horen wij die graag van u. U bent van harte welkom! Voorkennis van het onderwerp is niet nodig.

Omdat deze bijeenkomst plaatsvindt in hotel Fidder wordt uw papieren of digitale QR-code gescand bij binnenkomst.