Ronald Wolbink

Voor de bijeenkomst op zondag 20 augustus hebben we praktisch filosoof Ronald Wolbink uitgenodigd. Praktische filosofie is een tak binnen de filosofie die zich richt op Levenskunst. Volgens de humanistische canon is Levenskunst een morele traditie van zelfzorg die vanaf de jaren ’60 tot heden wordt herontdekt. Het is een recente vorm van ethiek die terugkijkt naar de Griekse en Romeinse Oudheid. Bijvoorbeeld de Griekse filosoof Socrates (vijfde eeuw voor Christus). Socrates stelde vragen bij allerlei vanzelfsprekendheden en probeerde mensen op die manier aan het denken te zetten. Dit staat bekend als de Socratische methode, die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt.

Ronald Wolbink omschrijft levenskunst als de mogelijkheid en de wil om het leven op een reflectieve wijze te leiden, vorm te geven en het niet onbewust, gewoonweg, voorbij te laten gaan. Gelukkig zijn krijg je niet cadeau. Het vraagt om goed te kunnen oordelen, om (on)mogelijkheden te zien en het lot te accepteren, om vast te stellen wat waar en wijs is, leidend tot gemoedsrust, en sereniteit. Hierover zal Ronald Wolbink 20 augustus vertellen en hij zal daarbij ook aandacht besteden aan de Socratische methode.

Het lijkt ons een boeiend onderwerp. Wie weet smaakt het naar meer en kunnen we in volgende bijeenkomsten stilstaan bij thema’s uit de levenskunst, zoals ervaring en zelfkennis, verbondenheid en vriendschap, vrijheid en kiezen, lot en geluk.

Leestip: de publicatie ‘Levenskunst á la Montaigne’ van Ronald Wolbink (€7,50, te bestellen bij o.a. Donner , Van Gennep, Amesz enz.).

Wolbrink

Ronald Wolbink is praktisch filosoof, socratisch gespreksleider en schrijver van het boek Levenskunst à la Montaigne. Hij promoveerde in 2012 op zijn filosofisch proefschrift De coach, de begeleider van de laatste mens. Hij doceert levenskunst en filosofie bij het Humanistisch Verbond. Daarnaast heeft hij een bureau voor filosofische gesprekken en coaching. Centraal in al zijn werk staat het in gesprek zijn, en het leren van eigen ervaringen.

De Zondagbijeenkomst is verplaatst naar de middag. Inloop 13.30 uur, start programma 14.00 uur, einde 16.00 uur. Er zijn hieraan geen kosten verbonden. Graag vooraf aanmelden.  Introducees zijn meer dan welkom