Cijfers CBS: 54% van de mensen kan zich voorstellen ooit om euthanasie te vragen

Naar schatting heeft 0,18% van alle 55-plussers een wens tot levensbeëindiging, zonder dat zij ernstig ziek zijn.

Dat komt neer op iets meer dan 10.000 mensen. Ruim een derde van deze groep zou graag hulp bij zelfdoding krijgen. Twee derde heeft de voorkeur om het leven zelf te beëindigen. Dit blijkt uit het PERSPECTIEF-onderzoek dat onder leiding van dr. Els van Wijngaarden is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMC Utrecht in opdracht van het ministerie van VWS en gefinancierd door ZonMw. (De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)

Vanuit HV Drenthe wordt er met regelmaat gevraagd om ook over dit onderwerp een bijeenkomst te organiseren.

Anne Prins en Jan van Koert hebben dit op zich genomen en ontvangen u graag op zondag 16 april in Hoogeveen om mee te luisteren en vooral ook mee te praten over dit zo boeiende en ook uitdagende onderwerp.

Helaas heeft Jos van Wijk, voormalig voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil vanwege persoonlijke omstandigheden op het laatst moeten afzeggen. Daarvoor in de plaats komt zijn oud-collega bestuurslid Petra de Jong. Petra is medebestuurslid van het eerste uur, longarts n.p., oud-directeur van de NVVE en initiatiefnemer van het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen Levenseindekliniek).  Zij geeft een inleiding. Na de inleiding is er ruim gelegenheid om onder regie van Anne en Jan met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Een onderwerp dat zo’n druk legt op ons verlangen naar autonomie, vooral waar het gaat om ons eigen levenseinde.

Inloop:          14.00 uur

Aanvang:      14:30 uur

Locatie:        Wolfsbos, Valkenlaan 5, 7905 AA Hoogeveen

 

cooperatie laatste wil

Entree 5,00 euro per persoon voor leden,

10,00 Euro voor niet-leden.

Aanmelden vooraf door te mailen naar Secretaris Humanistisch Verbond Drenthe:  mail  onder ver melding van uw naam en lezing 16 april 2023

Gelieve het entreegeld  voor 10 april 2023  over te maken op NL07 TRIO 0198 4329 09 t.n.v.  Humanistisch  Verbond  onder vermelding van uw naam, het woord “zelfbeschikking” en als u ook voor iemand anders betaalt de naam van die persoon.

De entreeprijs mag geen belemmering zijn voor deelname. Mocht dat wel het geval zijn laat u dat dan blijken in uw mailwisseling met de secretaris.

Op zondag 16 april wordt ook de cascade run georganiseerd in Hoogeveen. Om vertraging en omleidingen te voorkomen adviseren wij de volgende routes aan te houden;

1. Vanuit Groningen/Assen via de A28

Volg bij Hoogeveen de borden Emmen en draai de A37 op.

Neem de eerste afslag Hoogeveen-Oost en ga bij de stoplichten links de Meester Cramerweg op. Na twee rotondes de eerste weg links: De Valkenlaan.

Nr 5 kunt u niet missen.

2.Vanuit de richting Zwolle via de A28

Volg op de A28 de borden Hoogeveen-Oost en neem de eerste afslag met dezelfde naam.

Ga bij de stoplichten links de Meester Cramerweg op. Na twee rotondes de eerste weg links: De Valkenlaan.

Nr 5 kunt u niet missen.

3. Vanuit de richting Emmen via de A37

Neem de afslag Hoogeveen-Oost

Ga bij de stoplichten links de Meester Cramerweg op. Na twee rotondes de eerste weg links: De Valkenlaan.

Nr 5 kunt u niet missen.