Vrijdenkwerkplaats

Het Humanistisch Verbond vindt dat je vrij bent om te denken; een recht dat nog altijd moet worden verdedigd. Het recht om vrij kunnen denken is een van de belangrijkste uitgangspunten van het humanisme. We staan voor een open debat en voor de vrijheid van meningsuiting.

Het Humanistisch Verbond komt op voor het recht te geloven wat je wilt. Dus ook voor het recht om níet te geloven. Voor religieuze mensen is vaak al goed georganiseerde steun. Voor niet-religieuze mensen ontbreekt die steun in grote delen van de wereld. Wij vragen voortdurend aandacht voor de positie van deze vaak vergeten, maar grote groep Nederlanders en wereldburgers.

De Vrijdenkplaats is een platform waar mensen met dezelfde ervaringen en uitdagingen elkaar kunnen ontmoeten: twijfelaars, zoekers, gelijkgestemden en geloofverlaters. Het biedt verbinding, herkenning, veiligheid en inspiratie. Iedereen is welkom, wat je geloof ook is/was. Het platform is voortgekomen uit onze eerdere groep Nieuwe Vrijdenkers, die zich richtte op het bijdragen aan de emancipatie in Nederland van niet-gelovigen in de moslimgemeenschap. De Vrijdenkplaats biedt cursussen aan en organiseert bijeenkomsten en thema-avonden over verschillende onderwerpen.

Op meerdere plaatsen in ons land organiseert het HV ondertussen bijeenkomsten over de vrijheid van denken en het blijkt dat er ook in Eindhoven behoefte aan is. Wij zien onze werkplaats Vrijdenken als een plaats waar in vrijheid nagedacht en gepraat kan worden over geloven en niet-geloven. We zien het ook als een mogelijkheid voor vluchtelingen en HV-leden om elkaar te ontmoeten.

De middagen worden begeleid door Halil (Vrijdenkplaats) en iemand van de afdeling Brabant van het HV.

Informatie en aanmelden: via [email protected] of 06 31497623.