Wereldhumanismedag is een internationale feestdag en wordt jaarlijks rond de langste dag van het jaar gevierd. Humanisten en humanistische organisaties komen bij elkaar voor lezingen, conferenties en andere activiteiten. Ze vieren de waarden en idealen van het humanisme wereldwijd.

Onze afdeling viert deze dag op zaterdag 22 juni en net als de voorgaande jaren in de Lindenberg (Valkhofzaal). De viering zal in het teken staan van “Humanistische waarden in onze vloeibare tijd“.

Humanistische waarden als individuele vrijheid, eigen meningsvorming en verantwoordelijkheid krijgen in onze voortdurend veranderende vloeibare samenleving een nieuwe dimensie. Welke betekenis hebben deze waarden in een tijd die ons steeds meer dwingt na te denken over uitdagingen en oplossingen die ons ‘allemaal’ aangaan?
Denk bijvoorbeeld aan de wereldwijde klimaatverandering, de ondermijning van democratische verworvenheden door populistische of totalitaire bewegingen.

Maken mensen deel uit van een groter geheel? En zo ja, welke rol speelt het individu daarin, met zijn eigen vrijheid en verantwoordelijkheid? Op wat voor manier verbindt hij zich met dat grotere geheel?

We hebben een programma samengesteld dat u de gelegenheid geeft het thema ‘verbinding in een groter geheel’ (op kleine schaal) zelf inhoud te geven.

Tijdens de bijeenkomst laten we fragmenten uit twee video’s zien van HUMAN (Brainwash.nl). Die kunt u nu alvast bekijken op:

en ook

https://www.human.nl/brainwash/kijk/overzicht/brainwash-talks/14-april.html

U bent vanaf 19.00u van harte welkom in de Valkhofzaal van de Lindenberg.
We ontvangen u met een kopje koffie, thee of frisdrankje.

Het programma begint om 19.30u en eindigt rond 21.45u.

Tijdens en na het programma kunt u gebruik maken van de bar. De consumpties zijn voor eigen rekening.

De toegang is voor iedereen, dus ook niet-leden zijn van harte welkom.
Wel vragen we een entreeprijs van €3,-

Wij hopen u in grote getalen te ontvangen. Tot dan!